Dosahovanie vplyvu na politiku v prognostických štúdiách
14/12/2015 Zadajte: Správy 40 strany

Dosahovanie vplyvu na politiku v prognostických štúdiách

Keywords:Vznikajúce riziká

Táto správa obsahuje zistenia projektu zameraného na hlavné faktory účinného začlenenia výsledkov prognostických štúdií do tvorby politík. Súčasťou tohto projektu, ktorý vykonal Inštitút pre štúdie zamestnanosti a ktorý si objednala agentúra EU-OSHA, bol prehľad literatúry, ako aj rozhovory s výskumníkmi a odborníkmi. Uvádzajú sa v ňom druhy vplyvov, ktoré možno očakávať z prognostických štúdií, a opisujú sa hlavné faktory úspechu pri dosahovaní vplyvu na politiku.

Download in:EN

Ďalšie publikácie o tejto téme