Meranie kvality sociálneho dialógu a kolektívneho vyjednávania v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Keywords:

Tento diskusný dokument sa zameriava na BOZP a pracovnoprávne vzťahy vrátane kolektívneho vyjednávania a sociálneho dialógu.

Tento dokument, ktorý je súčasťou celoúnijného informačného systému agentúry EU-OSHA týkajúceho sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), nástroja na vizualizáciu údajov Barometer BOZP, skúma súvisiacu literatúru a predstavuje metodický a koncepčný prístup k meraniu kvality pracovnoprávnych vzťahov v oblasti BOZP.

Prevziať in: en