Nemecko: Systematický prístup k prevencii poškodení podporno-pohybovej sústavy

Keywords:

V tejto prípadovej štúdii je predstavený holistický prístup na riešenie poškodení podporno-pohybovej sústavy v Nemecku prostredníctvom komplexného právneho rámca. Najčastejším dôvodom pracovnej neschopnosti v Nemecku sú poškodenia podporno-pohybovej sústavy. Ich prevencia je jednou z priorít spoločnej nemeckej stratégie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Na príprave a realizácii tejto stratégie sa podieľa niekoľko zainteresovaných strán, ako je federálna vláda, spolkové krajiny a úrazové poisťovne, ale aj obchodné združenia, odborníci na bezpečnosti a pracovní lekári, čo umožňuje všestrannú spoluprácu. Právnym základom tejto spolupráce je zákon o preventívnej zdravotnej starostlivosti, ktorým sa uznáva potreba zavedenia opatrení na zlepšenie ochrany zdravia nielen na pracoviskách, ale aj na miestach verejného života a vzdelávania.

Prevziať in: en