Francúzsko: Program TMS Pros a ďalšie iniciatívy na riešenie poškodení podporno-pohybovej sústavy

Keywords:

Podľa tejto prípadovej štúdie sú poškodenia podporno-pohybovej sústavy vo Francúzsku veľmi rozšírené a sú hlavnou príčinou chorôb z povolania. Poškodenia podporno-pohybovej sústavy sú predmetom mnohých iniciatív vrátane podporných programov a usmernení.

Program TMS Pros ponúka podnikom pomoc pri prevencii poškodení podporno-pohybovej sústavy súvisiacich s prácou a malé a stredné podnikom môžu odtiaľ čerpať finančnú pomoc.

Na zlepšenie epidemiologického dohľadu nad rizikami súvisiacimi s prácou bol vo Francúzsku zavedený monitorovací systém zdravotných problémov súvisiacich s prácou s názvom CONSTANCES. Prispeje k lepšiemu pochopeniu súvislosti medzi pracovnými faktormi a zdravotnými problémami a poskytne spoľahlivú dôkazovú základnú pre politické rozhodnutia.

Prevziať in: en