Factsheet 94 - Podpora zdravia na pracovisku pre zamestnancov

Štyria z piatich Európanov tvrdia, že dobré zdravie má rozhodujúci význam pre kvalitu ich života. Podpora zdravia na pracovisku sa zameriava na zlepšenie zdravia a zvýšenie kvality života. Zahŕňa všetko, čo robia zamestnávatelia, zamestnanci a spoločnosť na zlepšenie zdravia a dosiahnutie dobrých podmienok pre pracujúcich. K podpore zdravia na pracovisku patrí spôsob, akým je práca organizovaná, zlepšovanie pracovného prostredia, podpora účasti zamestnancov na aktivitách prospešných zdraviu a podnecovanie osobného rozvoja. Informačný leták podáva prehľad o podpore zdravia na pracovisku a podnecuje zamestnancov, aby sa stali aktívnymi, aby pri rozhodovaní zohľadňovali aspekt zdravia a aby sa usilovali o dialóg o podpore zdravia na pracovisku so svojim zamestnávateľom.

Prevziať in: bg | cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hu | it | lt | lv | mt | nl | pl | pt | ro | sk | sl | sv |