Factsheet 93 - Podpora zdravia na pracovisku pre zamestnávateľov

Keywords:

Podpora zdravia na pracovisku (PZP) predstavuje spoločné úsilie zamestnávateľov, zamestnancov a spoločnosti o zlepšenie zdravia a pocitu spokojnosti v práci. Uskutočňuje sa: zlepšovaním organizácie práce a pracovného prostredia; podporovaním účasti zamestnancom na činnostiach prospešných zdraviu; umožňovaním voľby alternatív prospešných zdraviu a podporovaním osobného rozvoja. Prečo investovať do PZP? Ako implementovať PZP?

Prevziať in: bg | cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hu | it | lt | lv | mt | nl | pl | pt | ro | sk | sl | sv |