Factsheet 72 - Poruchy krku a horných končatín súvisiace s prácou

Keywords:

Takmer dve tretiny pracujúcich v EÚ uvádzajú, že vykonávajú opakované pohyby rúk a ramien a jedna štvrtina uvádza, že sú vystavení vibráciám z náradia – čo sú významné rizikové faktory pre poruchy krku a horných končatín súvisiacich s prácou. U mnohých pracujúcich sa v celom rade povolaní rozvinú poruchy krku a horných končatín, ktoré sú najbežnejšou formou chorôb z povolania v Európe a predstavujú vyše 45 % všetkých chorôb z povolania.

Prevziať in: bg | cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hu | it | lt | lv | mt | nl | pl | pt | ro | sk | sl | sv |