Factsheet 39 - Respiračné senszibilátory
18/06/2003 Zadajte: Informačné letáky 2 strany

Factsheet 39 - Respiračné senszibilátory

Keywords:Kampaň 2018-2019, Nebezpečné látky, Nanomateriály

Pre Európsky týždeň o bezpečnosti a zdraví pri práci 2003 vydáva Agentúra série informačných listov zameraných na poskytovanie informácií o bezpečnosti pri práci a informácií súvisiacich s vplyvom nebezpečných látok na ľudské zdravie. Respiračné senszibilátory sú biologické a chemické látky, ktoré môžu spôsobiť alergické respiračné ochorenia u ľudí. Tento informačný list pojednáva o dôležitých vlastnostiach takýchto látok pri vystavení človeka ich pôsobeniu a tiež o vhodných preventívnych opatreniach.

Download in:CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | NL | PL | PT | SK | SL | SV

Ďalšie publikácie o tejto téme