Digitalizácia a BOZP – výskumný program EU-OSHA
16/12/2019 Zadajte: Prehľad projektu 13 strany

Digitalizácia a BOZP – výskumný program EU-OSHA

Keywords:Digitalizácia, ICT/digitalisation, Vznikajúce riziká

Táto brožúra poskytuje prehľad o činnostiach EU-OSHA týkajúcich sa digitalizácie a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) vrátane zhrnutia prognostického projektu. Je to hlavný prehľad o BOZP a kampani Zdravé pracoviská. Venuje sa potenciálu, ktorý sa skrýva v digitalizácii, a tomu, ako digitalizácia vplýva na pracovný život a na bezpečnosť a zdravie pracovníkov. Zameriava sa aj na problematiku BOZP a na jej riešenia, ktoré majú viesť k maximalizácii príležitostí digitálnych technológií a k zlepšeniu pracovných podmienok.

Digitalizácia mení svet práce obrovskou rýchlosťou. Výskumný program EU-OSHA má za cieľ poskytnúť tvorcom politík, výskumným pracovníkom a pracoviskám spoľahlivé informácie o jej možných vplyvoch na oblasť BOZP, aby mohli prijať včasné a účinné opatrenia s cieľom zaistiť bezpečnosť a ochranu zdravia pracovníkov.

Download in:BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IS | IT | LT | NL | NO | PT | SK | SV

Ďalšie publikácie o tejto téme