Kontrolovanie expozície nebezpečným chemikáliám pri ošetrovaní chirurgických nástrojov

Keywords:

Predmetom tejto prípadovej štúdie je nemocnica v Lotyšsku, v ktorej sa zistila neprijateľná miera vystavenia jej pracovníkov expozícii etylénoxidu. Jedným z opatrení, ktoré nemocnica zaviedla na zabránenie tejto expozícii, bolo postavenie samostatnej budovy, v ktorej sa v súčasnosti všetky nebezpečné chemické látky nachádzajú v ohňovzdorných skriniach. Všetci pracovníci absolvujú teraz tiež podrobnú odbornú prípravu o bezpečnostných požiadavkách v súvislosti s chemikáliami a o spôsobe ich správneho používania.

Prevziať in: en