Biologické látky a súvisiace choroby z povolania, ktoré zahŕňajú cestovanie a kontakt s cestujúcimi

Keywords:

Nový výskum v rámci veľkého projektu na riešenie nedostatku znalostí o biologických látkach na pracovisku odhaľuje, že pracovníci v povolaniach, ktoré zahŕňajú cestovanie a kontakt s cestujúcimi – vrátane tých, ktorí cestujú cez štátne hranice, a tých, ktorí pracujú s migrantmi a utečencami, – sú zvlášť vystavení riziku biologických látok.

Tento diskusný dokument sa zaoberá širokou škálou povolaní v tomto odvetví a tým, ako výrazne sa líšia úrovne expozície. Rozoberajú sa v ňom súvisiace účinky na zdravie, vznikajúce riziká a skupiny, ktoré sú zvlášť zraniteľné. Využívanie informácií z pohovorov s odborníkmi a z osobitných skupín zároveň zdôrazňuje nedostatok cielených opatrení a opisuje potrebu efektívnejšieho prístupu k prevencii.

Prevziať in: el | en | lv |