Belgicko: Prevencia poškodení podporno-pohybovej sústavy ako priorita národnej stratégie a kampane na predchádzanie poškodeniam podporno-pohybovej sústavy

Keywords:

Stredobodom tejto prípadovej štúdie je skutočnosť, že poškodeniami podporno-pohybovej sústavy je postihnutá viac ako polovica pracujúcich v Belgicku a že sú stále častejšou príčinou dlhodobej pracovnej neschopnosti a dlhodobého postihnutia. Vnútroštátne politiky, stratégie a kampane v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci poukazujú na význam poškodení podporno-pohybovej sústavy a ich prevenciu. Dôležitú úlohu tu zohráva spolupráca, na ktorej sa podieľajú odborníci s prístupom k politike založenom na dôkazoch.

Tento strategický prístup sa zameriava na prínosy prevencie poškodení podporno-pohybovej sústavy pre pracujúcich, zamestnávateľov a spoločnosť. Relevantné právne predpisy sa orientujú na výsledky: vymedzujú problémy a ich príčiny (a dôsledky) a poskytujú informácie a nástroje na ich riešenie.

Prevziaťin: en