Rakúsko: Podporné programy AUVA – AUVAsicher a AUVAfit a ďalšie iniciatívy na riešenie poškodení podporno-pohybovej sústavy

Keywords:

Podľa tejto prípadovej štúdie je podiel pracujúcich s poškodeniami podporno-pohybovej sústavy v Rakúsku vyšší ako priemer EÚ. Riešenie poškodení podporno-pohybovej sústavy je prioritou národných stratégií bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP). Najväčšia zákonná úrazová poisťovňa v Rakúsku AUVA je povinná poskytovať malým a stredným podnikom (MSP) bezplatné lekárske poradenstvo v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Program AUVAsicher je zameraný osobitne na prevenciu poškodení podporno-pohybovej sústavy. MSP čelia špecifickým problémom, ako je nedostatok vlastných kapacít na získanie prehľadu a poznatkov o BOZP, a práve pre nich môže iniciatíva AUVAsicher sprostredkovať cenné poradenstvo.

AUVA podporuje podniky aj svojimi programami AUVAfit a BAUfit. Program AUVAfit sa osobitne zameriava na mentálne a fyzické pracovné zaťaženie.

Prevziať in: en