Výročná správa za rok 2017

Keywords:

Dosiahnuté úspechy a ciele do budúcnosti

Výročná správa EU-OSHA za rok 2017 predstavuje výsledky hlavných projektov agentúry a prináša prehľad cieľov do budúcnosti. Medzi dôležité činnosti v roku 2017 patrilo dokončenie druhého ročníka Európskeho prieskumu podnikov v kontexte nových a vznikajúcich rizík, záverečný samit v Bilbau, ktorým sa ukončila kampaň za zdravé pracoviská na roky 2016 – 2017, a začatie príprav na kampaň na obdobie rokov 2018 – 2019 Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné látky.

Agentúra je stále veľmi dobre viditeľná na vnútroštátnej, európskej aj medzinárodnej úrovni, keďže počas roka organizuje rôzne podujatia a zúčastňuje sa na mnohých podujatiach. Agentúra spolupracovala na projektoch s inými orgánmi EÚ, naďalej sa podieľala na pláne opatrení EÚ proti karcinogénom a získala cenu európskeho ombudsmana za dobrú správu.

Prevziať in: en

Ďalšie publikácie o tejto téme