Výročná správa za rok 2016

Keywords:

Rok 2016 bol pre Európsku agentúru pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) dôležitý, keďže mohla informovať o zisteniach z viacerých hlavných projektov. Sem patrí šírenie výsledkov druhého Európskeho prieskumu podnikov o nových a vznikajúcich rizikách (ESENER-2), ako aj prvých zistení projektu zameraného na bezpečnosť a ochranu zdravia v malých podnikoch a mikropodnikoch.

Rozsiahly projekt s názvom Bezpečnejšia a zdravšia práca v každom veku – bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v kontexte starnúcej pracovnej sily, ktorý si objednal Európsky parlament, sa skončil a svojimi výsledkami prispel ku kampani Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie, ktorá prebiehala v rokoch 2016 – 2017. Máme za sebou veľmi úspešný rok, v ktorom sa zaviedli používateľsky ústretový elektronický sprievodca a nástroj na vizualizáciu údajov.

Prevziať in: en