Ubytovacie a stravovacie služby – zistenia z Európskeho prieskumu podnikov v kontexte nových a vznikajúcich rizík (ESENER)

Keywords:

V rýchlo sa rozvíjajúcom odvetví ubytovacích a stravovacích služieb neustále pribúdajú riziká pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Patria k nim okrem iného ergonomické riziká, teplotné výkyvy a látky znečisťujúce ovzdušie, pošmyknutia/zakopnutia/pády, nebezpečné látky a bezpečnostné riziká, ako aj psychosociálne riziká vrátane nepretržitého kontaktu so zákazníkmi a vysokého pracovného zaťaženia a časového tlaku s cieľom dodržať krátke termíny v čase maximálneho zaťaženia.

V správe agentúry EU-OSHA sa poukazuje na opatrenia špecifické pre jednotlivé odvetvia na zlepšenie riadenia rizík vrátane participácie zamestnancov, ako aj na vplyv pandémie COVID-19.  

Prečítajte si správu o činnostiach v odvetví ubytovacích a stravovacích služieb  – zistenia z Európskeho prieskumu podnikov v kontexte nových a vznikajúcich rizík (ESENER) 

Pozrite si výsledky všetkých prieskumov podľa odvetvia ako vizualizáciu údajov z prieskumov ESENER 

Prevziať in: en