Tlačové správy

12/11/2019 - 14:00
Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) dnes víta zainteresované strany v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) v španielskom Bilbau na samite Zdravé pracoviská 2019. Tento samit ponúka po skončení ďalšej dvojročnej kampane ideálnu príležitosť zamyslieť sa nad získanými poznatkami a podeliť sa o najlepšie postupy pri riadení nebezpečných látok na pracovisku.
05/11/2019 - 08:00
Tohtoročnými víťazmi sú Sergio da Costa a Maya Kosa zo Švajčiarska s filmom Bird Island (Vtáčí ostrov). Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) každoročne už od roku 2009 prezentuje na Medzinárodnom lipskom festivale dokumentárnych a animovaných filmov (DOK Leipzig) filmovú cenu Zdravé pracoviská s cieľom oceniť inovatívne filmy venované témam súvisiacim s prácou.
21/10/2019 - 01:30
V čase od 21. do 25. októbra Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci spolu so svojou sieťou partnerov predstaví významný míľnik v kampani Zdravé pracoviská. Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je zameraný na zvýšenie informovanosť o bezpečnosti a ochrane zdravia na pracovisku a na propagovanie aktívnej a participatívnej prevencie rizík. Tohtoročný európsky týždeň je v znamení aktuálnej kampane s názvom Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky.
17/09/2019 - 01:30
Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) v rámci 14. ročníka svojej súťaže o cenu za dobrú prax vyhlasuje ocenené a uznané príklady z organizácií, ktoré uplatňujú inovačný prístup k úspešnému boju proti rizikám, ktoré predstavujú nebezpečné látky. Cieľom súťaže je oceniť organizácie, ktoré napĺňajú výnimočné záväzky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), a podporovať postupy, ktoré chránia pracovníkov a zvyšujú produktivitu.
25/06/2019 - 01:15
Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) víta realizáciu projektu interaktívneho hodnotenia rizík online (OiRA) v spoločnosti nadnárodného výrobcu automobilov Daimler. Na základe platformy OiRA nemecký odbor pre bezpečnosť a zdravie spoločnosti vyvinul nástroj na hodnotenie rizík na pracovisku a prispôsobil ho na konkrétne využitie spoločnosťou.

Pages

Pages