Tlačové správy

25/06/2019 - 01:15

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) víta realizáciu projektu interaktívneho hodnotenia rizík online (OiRA) v spoločnosti nadnárodného výrobcu automobilov Daimler. Na základe platformy OiRA nemecký odbor pre bezpečnosť a zdravie spoločnosti vyvinul nástroj na hodnotenie rizík na pracovisku a prispôsobil ho na konkrétne využitie spoločnosťou.

29/11/2018 - 01:45

V novej správe EU-OSHA uverejňuje zistenia hlavného dvojročného prognostického projektu o účinkoch digitalizácie na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP) v EÚ. Konečné výsledky tohto prognostického projektu zdôrazňujú rozvoj technológií s podporou IKT, potenciálny vplyv týchto technológií na charakter a organizáciu práce, ako aj súvisiace výzvy a príležitosti v oblasti BOZP.

22/10/2018 - 01:45

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) s partnermi každý rok organizuje európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a podujatia na zvyšovanie informovanosti v Európskej únii i mimo nej. Popri iných zaujímavých aktivitách je hlavnou témou tohtoročného týždňa od 22. do 26. októbra kontrola nebezpečných chemických látok na pracovisku.

26/06/2018 - 01:30

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) predstavila oficiálnych a mediálnych partnerov kampane, ktorí sa budú podieľať na celoeurópskej kampani venovanej bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v rokoch 2018 – 2019 nazvanej Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky. Podpora týchto partnerov je kľúčom k úspechu kampane, pričom partneri kampane môžu na druhej strane využívať širokú škálu výhod a príležitostí.

19/06/2018 - 01:30

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) organizuje 19. júna konferenciu na vysokej úrovni v Bruseli, ktorá sa zameriava na možnosti zlepšenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) v malých podnikoch v Európe. Konferencia vychádza zo zistení projektu EU-OSHA, v rámci ktorého sa skúmala BOZP v mikropodnikoch a malých podnikoch.

Pages

Pages