EUguidance_covid19_backtowork_EN.pdf_0.jpeg

COVID-19: TILBAKE TIL ARBEIDSPLASSEN – Tilpasning av arbeidsplasser og vern av ansatte

Keywords:

Målet med disse ikke-bindende retningslinjene er å hjelpe arbeidsgivere og arbeidstakere med å holde seg trygge og friske i et arbeidsmiljø som har forandret seg vesentlig på grunn av COVID-19-pandemien.

De gir råd om risikovurdering og passende tiltak som å minimere eksponering, gjenoppta arbeid, takle fravær og håndtere arbeidstakere som jobber hjemmefra.

Arbeidstakeres engasjement og ivaretakelse av de som har vært syke er også inkludert, samt informasjon og videre koblinger for mange sektorer, yrker og land.

Denne publikasjonen ble sist oppdater 23. desember 2020.

Den korresponderende OSHwiki-artikkelen gjennomgås regelmessig og de sektorspesifikke ressursene oppdateres fortløpende.

Last ned in: bg | cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hr | hu | is | it | lt | lv | mt | nl | no | pl | pt | ro | sk | sl | sv |