Labas prakses balvas skrejlapa – Drošs un veselībai nekaitīgs darbs digitālajā laikmetā

Keywords:

16. veselīgu darbavietu labas prakses balvas darba drošības un veselības aizsardzības jomā mērķis ir apbalvot organizācijas, kas sniedz izcilu un inovatīvu ieguldījumu darba drošības un veselības aizsardzības jomā, novēršot ar digitālo pārveidi saistītos riskus darbavietā.

Uzziniet, kādus labas prakses veidus var pieteikt, kas var piedalīties, ko meklē žūrija un kā piedalīties konkursā.

Lejupielādēt in: bg | cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | ga | hr | hu | is | it | lt | lv | mt | nl | no | pl | pt | ro | sk | sl | sv |

Papildu publikācijas par šo tematu