2019. gada ESENER politikas kopsavilkums

Keywords:

Šajā publikācijā sniegts kopsavilkums par galvenajiem 2019. gada ESENER apsekojuma konstatējumiem, un tā atklāj riska faktorus, par kuriem darbavietās ir visvairāk bažu, darbinieku iesaistīšanos problēmu risināšanā un iemeslus, kāpēc darbavietās sekmīgi vai nesekmīgi pārvalda darba aizsardzību. Pirmo reizi rezultāti parāda, kā situācija ir mainījusies salīdzinājumā ar iepriekšējo apsekojumu 2014. gadā, un tajos ir ietverta sadaļa par digitalizācijas pieaugošo ietekmi šajā jomā.

Apsekojuma rezultāti var cita starpā noderēt politikas veidotājiem un darba devējiem. Tie mums palīdz izprast darbavietu vajadzības, lai labāk aizsargātu darbiniekus un nodrošinātu viņu labjutību.

Lejupielādēt in: bg | cs | da | de | el | en | es | fi | hu | is | lt | no | pt | ro | sk | sv |