Trešā Eiropas uzņēmumu aptauja par jaunajiem un nākotnes riskiem (ESENER 3)

Keywords:

Šajā ziņojumā ir izklāstīta pirmā analīze par konstatējumiem un secinājumiem, kas izdarīti saistībā ar 2019. gadā veikto trešo EU-OSHA ESENER aptauju. Vairāk nekā 45 000 uzņēmumu 33 valstīs tika uzdoti jautājumi par to pašreizējo darba aizsardzības pārvaldību, kā arī par galvenajiem faktoriem, kas veicina efektīvu pārvaldību un darbinieku dalību, un galvenajiem šķēršļiem, kas tās kavē.

Aptauja ir īpaši vērsta uz psihosociālu risku — piemēram, ar darbu saistīta stresa un aizskaršanas — pārvaldību un ietver arī jautājumus par digitalizāciju. Aptaujas rezultātus, kas sniedz holistisku pārskatu par pašreizējo darba drošības praksi Eiropā, ir paredzēts izmantot par informāciju jaunu darba drošības pasākumu izstrādei, un tie arī palīdz nodrošināt, ka riski Eiropas darbavietās tiek pārvaldīti efektīvāk.

Lejupielādētin: en