Výroční zpráva za rok 2017 – shrnutí

Keywords:

Připomenutí úspěchů a představení budoucích cílů

Výroční zpráva agentury EU-OSHA za rok 2017 představuje úspěchy svých stěžejních projektů a předkládá své budoucí cíle. K významným činnostem v roce 2017 patří dokončení druhého vydání Evropského průzkumu podniků na téma nových a vznikajících rizik a závěrečný summit v Bilbau, jímž byla zakončena kampaň Zdravé pracoviště 2016–17, jelikož začaly přípravy na kampaň na období 2018–19 s názvem Zdravé pracoviště má nebezpečné látky pod kontrolou.

Agentura EU-OSHA byla i nadále velmi aktivní na národní, evropské a mezinárodní úrovni a během celého roku pořádala akce a účastnila se jich. Spolupracovala na projektech s řadou institucí EU, nadále přispívala do plánu týkajícího se karcinogenních látek a získala Ocenění za řádnou správní praxi od evropské veřejné ochránkyně práv.

Stáhnout in: bg | cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hr | hu | is | it | lt | lv | mt | nl | no | pl | pt | ro | sk | sl | sv |

Další publikace k tomuto tématu