You are here

Публикации

Нашите публикации са разнообразни и включват от доклади със задълбочени проучвания до тематични електронни бюлетини, предназначени за използване на работното място. Всичките могат да се изтеглятбезплатно. Можете да търсите в библиотеката по тип публикация или по ключова дума. Ако желаете, можете да се абонирате за безплатния ни месечен бюлетин – чрез него можете да следите актуалните събития, свързани със БЗР.

Годишен доклад за 2017 г.
14/06/2018
Отчитане на постиженията и определяне на цели в перспектива Годишният доклад на EU-OSHA за 2017 г. представя постигнатото по водещите проекти и...
Downloadin:EN
Управлението на лекарствени продукти за повишаване на ефективността при работа на работното място: перспективата от гледна точка на БЗР.
07/06/2018
Тази статия предоставя актуален анализ на най-новите тенденции при рисковете в сферата на безопасността и здравето при работа, породени от употребата...
Downloadin:EN