Factsheet 68 - Експертна прогноза за възникващите биологични рискове, свързани с безопасността и здравето при работа (БЗР)

Keywords:

Всяка година от инфекциозни болести умират около 320 000 работещи в света, около 5000 от тях в Европейския съюз. През последните 10 години медиите увеличиха обществената информираност за биологични опасности като антракс при биотерористични действия, атипична пневмония (ТОРС) и птичи грип. Но биологичните агенти са повсеместно разпространени и на много работни места работещите се сблъскват с много опасни биологични рискове.

Изтегляне in: bg | cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hu | it | lt | lv | mt | nl | pl | ro | sk | sl | sv |