Експозиция на биологични агенти и свързаните с нея здравословни проблеми при лица със свързани с животни професии

Keywords:

Настоящият документ за обсъждане представя нови изследвания, които потвърждават, че хората със свързани с животни професии, като животновъдите, работниците в кланици и ветеринарните лекари, са изложени на особено голям риск от експозиция на биологични агенти на работното място. В документа за обсъждане се разглеждат уязвими групи и възникващи рискове, правят се препоръки за по-добра превенция и се предлагат примери за добри практики.

Преглед на литературата, събиране на данни и интервюта и фокусни групи с експерти са в основата на представените тук констатации и те са част от голям проект за повишаване на знанията и осведомеността относно експозициите на работното място на биологични агенти и рисковете, които те носят.  

Изтегляне in: en | fi | hu | lt | lv |