Психосоциални рискови фактори и МСС: какво можем да научим за въздействието на цифровите технологии, превенцията и връщането на работа?

Image

© Andreas Rudolf Ruhmanseder

В серия от дискусионни документи и статии се разглежда въздействието, което психосоциалните рискови фактори (напр. прекомерно работно натоварване) могат да имат при развиването на мускулно-скелетни смущения (МСС).

Включен е и преглед на ефекта от цифровизацията върху експозицията на работещите на физически рискови фактори (напр. повтарящи се задачи) по отношение на свързаните с работата МСС.

Обсъдена е също общата превенция на психосоциалните рискове и МСС и са представени добри практики за устойчиво завръщане на работа.

Тук ще намерите подробна информация:

Връщане на работа след отпуск по болест, свързан с МСС, в контекста на психосоциалните рискове на работното място

Психосоциалните рискови фактори на работа при възникването и превенцията на МСС (в контекста на новите форми на работа и цифровизацията)

Психосоциалните рискови фактори и МСС - подходи за превенция