Предоставяне на възможности на младите хора: насърчаване на „зелени“ умения за устойчиво бъдеще

Image

© Edy - stock.adobe.com

На този Международен ден на младежта, 12 август 2023 г., отбелязваме огромния потенциал на младите хора да оформят едно по-зелено, по-устойчиво и по-здравословно бъдеще за всички. 

Предприемането на екологичен и цифров преход изисква холистичен подход към осигуряването на екологични умения на младите поколения и придаването на приоритет на безопасността и здравето при работа (БЗР).

Екологичните инициативи често включват работа с нови технологии, материали и процеси, които са свързани с нововъзникващи рискове на работното място. Интегрирането на принципите на БЗР в развитието на зелените умения гарантира, че младите хора могат да подкрепят устойчивостта, като същевременно запазват своята безопасност и здраве.

Темата на глобалната кампания е в унисон с целите на Европейската година на уменията , която има за цел да подпомогне преквалификацията на хората за овладяване на цифрови и зелени технологии.

Отбележете Международния ден на младежта през 2023 г. — включете се!

Разгледайте уебсайта на нашата кампания „Здраве и безопасност при работа в цифровата ера“, за да получите достъп до богат набор от материали относно управлението на цифровите технологии на работното място.

Запознайте се и с нашия проект БЗРПОО за интегриране на БЗР в професионалното образование и обучение.