Инвестиране в политики, които работят в полза на младите хора

Image

Гласът на младите хора трябва да се чува. Първата стъпка е младежите да се превърнат в приоритет. Отправната точка е Европейската година на младежта 2022 — крайъгълен камък в изграждането на едно по-зелено, по-приобщаващо и цифрово бъдеще, — a Международният ден на младежта (12 август) поставя акцент върху значимостта на младите хора.

Добавяйки своята гледна точка към проблемите на младите хора, EU-OSHA възприе подход, обхващащ целия живот, за предотвратяване на мускулно-скелетните смущения сред децата и младите хора — бъдещото поколение работещи. Този и други въпроси ще бъдат обсъдени в Европейския парламент на 8 септември.

Вижте приоритетната област „Бъдещи поколения“ на кампанията „Облекчете товара“

Научете повече за събитието „Младежта на първо място“ в Европейския парламент