По-добри училища чрез подобряване на тонуса на опорно-двигателния апарат

Keywords:

Ангажирането на училищата в дискусията по въпроси от областта на здравословните и безопасни условия на труд може да помогне за предотвратяването на мускулно-скелетните смущения (МСС). За да се развие култура на превенция сред учениците, е важно безопасността и здравето да бъдат включени в образованието.

В настоящия доклад се проучва как училищата могат да допринесат за ранната трайна превенция на МСС и се предлагат различни перспективи за безопасността и здравето. В него се дават примери за успешна интеграция в Европа и препоръки за разработване и прилагане на мерки. И накрая, в него се представя стратегически подход за систематично насърчаване на физическа активност и превенция на МСС в училищата.

Изтегляне in: en