Ръководен персонал

Временно изпълняващ длъжността изпълнителен директор

г-н William COCKBURN

William Cockburn беше назначен за временно изпълняващ длъжността изпълнителен директор, докато новият изпълнителен директор встъпи в длъжност.

Уилям работи в EU-OSHA от 1998 г., като се занимава с координация на изследванията и възникващи рискове, и отговаря за първото Европейското изследване на предприятията по отношение на новите и възникващите рискове (ЕSENER).

Уилям има бакалавърска степен по право и магистърска степен по икономика (Университет на Лъфбъро). Преди да постъпи на работа в ЕU-OSHA, той се занимава с академични изследвания, като проучва културата на безопасността на предприятията, и работи и в частния сектор като консултант по ергономика и ръководител на научноизследователска дейност за проекти в областта на здравето и безопасността на работното място.

Декларация за интереси — автобиография

Началник отдел „Комуникация и популяризиране“

г-н Andrew SMITH

Андрю започва работа в EU-OSHA през 2000 г. Като началник отдел „Комуникация и популяризиране“ той е отговорен за развитието и прилагането на общоевропейски стратегии за комуникация, включително за кампаниите за повишаване на осведомеността на многобройни заинтересовани страни и електронните съобщения.

Андрю е завършил образование си по социални науки (Бристолски университет) и има повече от 25 години професионален опит в областта на комуникациите. Преди да заеме настоящата си длъжност, в продължение на пет години той е началник отдел „Информация и комуникация“ в Европейската научна фондация, а от 1989 г. до 1995 г. е ръководител по комуникациите към Съвета за икономически и социални научни изследвания на Обединеното кралство.

Декларация за интереси — автобиография

Временно изпълняващ длъжността началник отдел „Превенция и изследвания“

Г-жа Malgorzata Milczarek

Malgorzata Milczarek започва работа в EU-OSHA през 2006 г. като ръководител на проекти. Тя работи в отдел „Превенция и изследвания“ с акцент върху проекти в областта на психичното здраве на работното място, стреса на работното място и други психосоциални рискове, например насилие и тормоз. Тя отговаря също за голям проект за БЗР в микро- и малките предприятия.

Malgorzata има магистърска степен по психология (Университета във Варшава) и докторска степен по психология на труда (Университета във Силезия). Преди да започне работа в EU-OSHA, тя е работила като университетски научен работник в Централния институт за защита на труда — Национален изследователски институт (Полша).

Декларация за интереси — автобиография

Началник на Център „Ресурси и услуги“

Donianzu Murgiondo