Ръководен персонал

Изпълнителен директор

д-р Christa SEDLATSCHEK

sedlatschek(at)osha(dot)europa(dot)eu

Тел.: 0034 (944)358 302 (асистент)

Снимка на д-р Christa Sedlatschek

Криста е назначена за изпълнителен директор на EU-OSHA през 2011 г. и в момента изпълнява втори мандат. Тя е законният представител и отговаря за управлението и ежедневното ръководство на ЕU-OSHA, включително за всички финансови, административни и кадрови въпроси, въз основа на пълномощията, делегирани от Управителния съвет. Длъжността се заема за срок от пет години, който може да се поднови еднократно, а изпълнителният директор се отчита за действията си пред Управителния съвет.

Криста е лекар (Виенски университет) и специалист по трудова медицина. След като завършва образованието си, тя започва работа в австрийския инспекторат по труда, а през 1993 г. преминава в Министерството на труда и социалните въпроси, където поема функцията на заместник-началник на отдела по трудова медицина.

През 1998 г. е назначена в ЕU-OSHA, където работи върху разработването и разпространението на информация за добри практики като началник на бившия отдел „Работна среда“. През този период тя придобива задълбочени познания за ЕС и съществуващите системи за безопасност и здраве при работа в държавите членки.

През 2003 г. Криста започва работа във Федералния институт на Германия за безопасност и здраве на работното място (Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin - BAuA), където през 2004 г. става директор на националната „Инициатива за ново качество на труда (INQA)“. Инициативата е започната от Федералното министерство на труда и социалните работи на Германия в резултат на срещата на високо равнище в Лисабон през 2000 г., имаща за цел да съдейства за създаване на повече и по-добри работни места в Европа.

Декларация за интереси — автобиография

Началник отдел „Комуникация и популяризиране“

г-н Andrew SMITH

smith@osha.europa.eu

Тел.: 0034 (944)358 342 (асистент)

Андрю започва работа в EU-OSHA през 2000 г. Като началник отдел „Комуникация и популяризиране“ той е отговорен за развитието и прилагането на общоевропейски стратегии за комуникация, включително за кампаниите за повишаване на осведомеността на многобройни заинтересовани страни и електронните съобщения.

Андрю е завършил образование си по социални науки (Бристолски университет) и има повече от 25 години професионален опит в областта на комуникациите. Преди да заеме настоящата си длъжност, в продължение на пет години той е началник отдел „Информация и комуникация“ в Европейската научна фондация, а от 1989 г. до 1995 г. е ръководител по комуникациите към Съвета за икономически и социални научни изследвания на Обединеното кралство.

Декларация за интереси — автобиография

Началник на отдел „Превенция и изследвания“

г-н William COCKBURN

cockburn@osha.europa.eu

Тел.: 0034 (944)358 372 (асистент)

От 2012 г. Уилям завежда отдел „Превенция и изследвания“ на ЕU-OSHA, в който се разработва съдържанието в областта на безопасността и здравето при работа. Европейската обсерватория за риска също е част от отдела.

Уилям работи в EU-OSHA от 1998 г., като се занимава с координация на изследванията и възникващи рискове, и отговаря за първото Европейското изследване на предприятията по отношение на новите и възникващите рискове (ЕSENER).

Уилям има бакалавърска степен по право и магистърска степен по икономика (Университет на Лъфбъро). Преди да постъпи на работа в ЕU-OSHA, той се занимава с академични изследвания, като проучва културата на безопасността на предприятията, и работи и в частния сектор като консултант по ергономика и ръководител на научноизследователска дейност за проекти в областта на здравето и безопасността на работното място.

Декларация за интереси — автобиография

Началник на Център „Ресурси и услуги“

Г-н Андреа Балдан

baldan(at)osha(dot)europa(dot)eu

Тел.: 0034 (944)358 322 (асистент)

Андреа Балдан се присъединява към Европейската агенция за безопасност и здраве при работа през 2018 г. като началник на Центъра за ресурси и услуги, като ръководи екипа, който предоставя основни услуги за подпомагане на Агенцията, включително управление на човешки ресурси, финанси, обществени поръчки, бюджет, счетоводство и документи.

Преди да се присъедини към Агенцията, Андреа работи 10 години в Европейската банка за възстановяване и развитие в Лондон (Обединеното кралство), където осъществява надзор на системи и операции в областта на възлагането на поръчки и техническото сътрудничество, ръководи инициативи за интердисциплинарна ефективност, разработва и осъществява проекти за вътрешно управление. Започва своята кариера в областта на международното развитие, като работи по проекти на Европейската комисия за техническа помощ в развиващи се страни и дълги години работи като местен експерт в Южна Африка, където ръководи фондове и проекти за икономическо развитие.

Сертифициран специалист по управление на промените, Андреа притежава сертификат PRINCE2 (Foundation), магистърска степен по бизнес администрация от Университета на Уелс (Обединено кралство) и степен по бизнес управление и администрация от университета LIUC (Италия).

Декларация за интереси — автобиография