You are here

Ръководен персонал

Изпълнителен директор

д-р Christa SEDLATSCHEK

sedlatschek(at)osha(dot)europa(dot)eu

Тел.: 0034 (944)358 302 (асистент)

Снимка на д-р Christa Sedlatschek

Криста бе назначена като изпълнителен директор на ЕU-OSHA през 2011 г. Тя е законният представител и отговаря за управлението и ежедневното ръководство на ЕU-OSHA, включително за всички финансови, административни и кадрови въпроси. Длъжността се заема за срок от пет години, който може да се поднови еднократно, а директорът отговаря пред управителния съвет.

Криста е лекар (Виенски университет) и специалист по трудова медицина. След като завършва образованието си, тя започва работа в австрийския инспекторат по труда, а през 1993 г. преминава в Министерството на труда и социалните въпроси, където поема функцията на заместник-началник на отдела по трудова медицина.

През 1998 г. е назначена в ЕU-OSHA, където работи върху разработването и разпространението на информация за добри практики като началник на бившия отдел „Работна среда“. През този период тя придобива задълбочени познания за ЕС и съществуващите системи за безопасност и здраве при работа в държавите членки.

През 2003 г. Криста започва работа във Федералния институт на Германия за безопасност и здраве на работното място (Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin - BAuA), където през 2004 г. става директор на националната „Инициатива за ново качество на труда (INQA)“. Инициативата е започната от Федералното министерство на труда и социалните работи на Германия в резултат на срещата на високо равнище в Лисабон през 2000 г., имаща за цел да съдейства за създаване на повече и по-добри работни места в Европа.

Декларация за интереси — автобиография

Началник отдел „Комуникация и популяризиране“

г-н Andrew SMITH

smith@osha.europa.eu

Тел.: 0034 (944)358 342 (асистент)

Андрю започва работа в EU-OSHA през 2000 г. Като началник отдел „Комуникация и популяризиране“ той е отговорен за развитието и прилагането на общоевропейски стратегии за комуникация, включително за кампаниите за повишаване на осведомеността на многобройни заинтересовани страни и електронните съобщения.

Андрю е завършил образование си по социални науки (Бристолски университет) и има повече от 25 години професионален опит в областта на комуникациите. Преди да заеме настоящата си длъжност, в продължение на пет години той е началник отдел „Информация и комуникация“ в Европейската научна фондация, а от 1989 г. до 1995 г. е ръководител по комуникациите към Съвета за икономически и социални научни изследвания на Обединеното кралство.

Декларация за интереси — автобиография

Началник на отдел „Превенция и изследвания“

г-н William COCKBURN

cockburn@osha.europa.eu

Тел.: 0034 (944)358 372 (асистент)

От 2012 г. Уилям завежда отдел „Превенция и изследвания“ на ЕU-OSHA, в който се разработва съдържанието в областта на безопасността и здравето при работа. Европейската обсерватория за риска също е част от отдела.

Уилям работи в EU-OSHA от 1998 г., като се занимава с координация на изследванията и възникващи рискове, и отговаря за първото Европейското изследване на предприятията по отношение на новите и възникващите рискове (ЕSENER).

Уилям има бакалавърска степен по право и магистърска степен по икономика (Университет на Лъфбъро). Преди да постъпи на работа в ЕU-OSHA, той се занимава с академични изследвания, като проучва културата на безопасността на предприятията, и работи и в частния сектор като консултант по ергономика и ръководител на научноизследователска дейност за проекти в областта на здравето и безопасността на работното място.

Декларация за интереси — автобиография

Началник на Център „Ресурси и услуги“

 Post vacant.