Förbättrad efterlevnad: Att underlätta för företag att följa arbetsmiljöbestämmelser

Keywords:

Syftet med EU-Oshas forskningsprogram för förbättring av efterlevnaden av arbetsmiljöbestämmelser är att uppmuntra, stödja och hjälpa organisationer att uppfylla sina skyldigheter när det gäller arbetstagarnas säkerhet och hälsa.

Det omfattar innovativa initiativ och strategier som kan införlivas i ett företags organisationskultur för att säkerställa arbetstagarnas välbefinnande.

Ladda ner in: bg | cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hr | hu | is | it | lt | lv | mt | nl | no | pl | pt | ro | sk | sl | sv |