You are here

Publikácie
15/05/2007

fs65ew06_sk

fs65ew06_sk

Ak sa vám v práci stane úraz alebo si ublížite na zdraví, možno budete musieť s následkami žiť do konca života, a to je vážna vec. Tento informačný leták poskytuje informácie o vašich právach a povinnostiach. Osobitný informačný leták sa týka nebezpečenstiev, ktorých by ste sa mali vystríhať.

Downloadin:CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | SK | SL | SV