Zhrnutie - Hodnotenie rizík s pomocou nástroja OiRA na pracoviskách vo Francúzsku: kvalitatívna štúdia

Keywords:

Hodnotenie rizík je základom bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a výber zaužívanej a jednoducho použiteľnej metódy je kľúčovým prvkom dôsledného hodnotenia rizík. Opýtajte sa na to vo Francúzsku!

Vo Francúzsku sídli jedna tretina zo všetkých malých podnikov a mikropodnikov, ktoré využívajú interaktívny nástroj na hodnotenie rizík OiRA agentúry EU-OSHA. Tieto podniky nemali pred prechodom na online platformu žiadny systematický prístup k hodnoteniu rizík alebo používali nástroje v papierovej podobe.

V štúdii, v ktorej sa skúmalo 40 francúzskych podnikov, je predstavený súbor odporúčaní o tom, ako čo najlepšie podporovať podniky, aby dokázali efektívnejšie využívať nástroj OiRA.   

Prevziať in: de | en | fr | lt | sk |