Najdôležitejšie udalosti

Späť na najdôležitejšie udalosti

Investovanie do politických opatrení v prospech mládeže

Image

Je potrebné vypočuť si hlas mladých ľudí. Prvým krokom je, aby sa mládež stala prioritou. Počnúc Európskym rokom mládeže 2022, ktorý predstavuje míľnik pri budovaní zelenšej, inkluzívnejšej a digitálnej spoločnosti, význam mládeže nadobúda ešte väčší dôraz na Medzinárodný deň mládeže (12. augusta).

Agentúra EU-OSHA priniesla aj svoj vlastný pohľad na tému mládeže a prijala prístup vo forme celoživotnej inštruktáže u detí a mladých ľudí, budúcej generácie pracovníkov. Tejto téme a tiež ďalším bude venovaná diskusia v Európskom parlamente 8. septembra.

Pozrite si viac informácií o prioritnej oblasti budúce generácie v rámci kampane Zdravé pracoviská znižujú záťaž

Získajte ďalšie informácie o podujatí „Mládež má prednosť“ v Európskom parlamente