Resymé - Forebygging av psykososial risiko i små og svært små bedrifter i Europa: Kvalitativ dokumentasjon fra den tredje europeiske bedriftsundersøkelsen om nye og framvoksende risikoer (ESENER 2019)

Keywords:

Denne rapporten presenterer hovedfunnene fra en studie om forebygging av psykososial risiko på europeiske arbeidsplasser. Den er basert på kvalitativ dokumentasjon fra intervjuer i små og svært små bedrifter i Danmark, Tyskland, Spania, Kroatia, Nederland og Polen. Alle disse landene deltok i den tredje europeiske bedriftsundersøkelsen om nye og framvoksende risikoer (ESENER 2019).

Rapporten inneholder informasjon som ser på hvordan forebygging av psykososial risiko er organisert i små og svært små bedrifter ifølge ledere og arbeidstakere. Den bidrar til en bedre forståelse av hvilke forhold som spiller inn når det gjelder bedrifter og deres virksomhet, deriblant den nasjonale konteksten, økonomiske forhold og jobbrelaterte spørsmål.

Rapporten bekrefter funnene fra ESENER 2019. En mer fleksibel organisering av arbeidstakernes oppgaver og arbeidstimer angis der som den viktigste måten psykososial risiko kan forebygges på. Rapporten ser også nærmere på hvilken betydning covid-19-pandemien har hatt ifølge de arbeidsplassene der det er gjennomført intervjuer.

Last ned in: de | en | et | fi | fr | lt | nl | pt | sl |