Danmark Forebygging av psykososial risiko i små og svært små bedrifter i Europa – kvalitativt kunnskapsgrunnlag fra Den tredje europeiske bedriftsundersøkelsen om nye og framvoksende risikoer (ESENER 2019)

Keywords:

Denne rapporten presenterer resultatene fra Danmark fra den kvalitative oppfølgingsstudien til Den tredje europeiske bedriftsundersøkelsen om nye og framvoksende risikoer (ESENER 2019) om forebygging av psykososial risiko i små og svært små bedrifter. Selv om resultatene fra studien i stor grad er sammenfallende med funnene i ESENER 2019 når det gjelder forebygging av psykososial risiko i Danmark, reflekteres det i denne studien i tillegg over konsekvensene av covid-19-pandemien, slik ledere og ansatte som har blitt intervjuet i prosjektet, beskriver dem.

Både ledere og ansatte i de små og svært små bedriftene som deltok, anførte tidspress, for mye arbeid og stress som de viktigste psykososiale risikofaktorene. Å oppfylle forventninger og sikre de ansattes trivsel var hovedgrunnene til at det ble tatt tak i HMS.

Dansk bedriftskultur har flere helt klare styrker, men det ble likevel rapportert om en del utfordringer når det kom til konkrete problemer. Risikovurderinger på arbeidsplassen kan bli mer effektive hvis oppfølgende tiltak gjennomføres og styres bedre.

Last ned in: en