Tyskland: Forebygging av psykososial risiko i små og svært små bedrifter i Europa – kvalitativt kunnskapsgrunnlag fra Den tredje europeiske bedriftsundersøkelsen om nye og framvoksende risikoer (ESENER 2019)

Keywords:

Denne rapporten presenterer resultatene fra Tyskland fra den kvalitative oppfølgingsstudien til Den tredje europeiske bedriftsundersøkelsen om nye og framvoksende risikoer (ESENER 2019) om forebygging av psykososial risiko i små og svært små bedrifter (SMB). Det ble gjennomført 40 intervjuer med ledere og ansatte i SMB-er. Rapporten ser på funnene i forbindelse med covid-19-pandemien.

Vanskelige kunder og tidspress var de største risikoene som ble identifisert, mens de viktigste grunnene til å ta opp HMS var juridiske forpliktelser og å sikre organisasjonens omdømme. Motvilje mot å snakke åpent om problemet var den største hindringen når det var snakk om psykososial risiko.

Sterkere fokus på psykososial risiko i stedlige arbeidstilsyn kan øke bevisstheten og kunnskapen i SMB-ene. Det er dessuten et potensial for å støtte opp om organisatoriske endringer gjennom opplæring, bevisstgjøring og arbeidsmiljøundersøkelser.

Last ned in: en