Spania: Forebygging av psykososial risiko i små og svært små bedrifter i Europa – kvalitativt kunnskapsgrunnlag fra Den tredje europeiske bedriftsundersøkelsen om nye og framvoksende risikoer (ESENER 2019)

Keywords:

Denne rapporten presenterer resultatene fra Spania fra den kvalitative oppfølgingsstudien til Den tredje europeiske bedriftsundersøkelsen om nye og framvoksende risikoer (ESENER 2019) om forebygging av psykososial risiko i små og svært små bedrifter (SMB). Ledere og ansatte i SMB-er som har blitt intervjuet, var ofte ikke kjent med retningslinjene på nasjonalt plan eller i bransjen verken når det gjelder HMS generelt eller psykososial risiko spesielt.

Funnene viser da også at SMB-ene vier psykososial risiko mindre oppmerksomhet enn fysiske helse- og sikkerhetsrisikoer, og at bedriftskulturen var avgjørende for hvordan psykososial risiko ble håndtert. Det er interessant å merke seg at covid-19-pandemien hadde fått en del bedrifter til å innføre tiltak for å håndtere psykososial risiko i forbindelse med hjemmekontor.

Studien viser at både ledere og ansatte må bli mer bevisste på psykososiale risikoer for både ledere og ansatte. Det er også nødvendig å trekke de ansatte mer inn i arbeidet med å identifisere psykososiale risikoer og gjennomføre tiltak for å håndtere dem.

Last ned in: en