Polen: Forebygging av psykososial risiko i små og svært små bedrifter i Europa – kvalitativt kunnskapsgrunnlag fra Den tredje europeiske bedriftsundersøkelsen om nye og framvoksende risikoer (ESENER 2019)

Keywords:

Denne rapporten presenterer resultatene fra Polen fra den kvalitative oppfølgingsstudien til Den tredje europeiske bedriftsundersøkelsen om nye og framvoksende risikoer (ESENER 2019) om forebygging av psykososial risiko i små og svært små bedrifter (SMB). Funnene tyder på at SMB-er i Polen har kommet til et stadium der de er i ferd med å få høy bevissthet om og forsvarlige ordninger for å forebygge og håndtere psykososial risiko. Landrapporten beskriver funnene innenfor rammen av covid-19-pandemien.

Studien viser at den viktigste drivkraften for polske SMB-er til å gripe fatt i HMS-arbeidet, i stor grad er frykten for inspeksjoner. Bevisstheten om psykososiale risikoer er relativt lav, også når det gjelder juridiske forpliktelser. Ledere og ansatte i SMB-er som har blitt intervjuet, rapporterer at tiltak som spesifikt retter seg mot prosedyrer og ordninger for forebygging av psykososial risiko, bare forekommer i begrenset omfang.

Generelt avdekker studien at SMB-ene i Polen har behov for økt vektlegging av hensynet til psykososial velferd og en betydelig styrking av arbeidet med å forebygge psykososial risiko.

Last ned in: en