Nederland: Forebygging av psykososial risiko i små og svært små bedrifter i Europa – kvalitativt kunnskapsgrunnlag fra Den tredje europeiske bedriftsundersøkelsen om nye og framvoksende risikoer (ESENER 2019)

Keywords:

Denne rapporten presenterer resultatene fra Nederland fra den kvalitative oppfølgingsstudien til Den tredje europeiske bedriftsundersøkelsen om nye og framvoksende risikoer (ESENER 2019) om forebygging av psykososial risiko i små og svært små bedrifter. Intervjuer med ledere og ansatte i 30 små og svært små bedrifter viser at den hyppigst forekommende psykososiale risikoen er arbeidsrelatert stress på grunn av tidspress. Rapporten behandler disse funnene i sammenheng med covid-19-pandemien.

De fleste bedriftene gjennomførte ingen vurdering av psykososial risiko. De foretrakk en praktisk tilnærming når de skulle håndtere disse risikoene, heller enn skriftlige retningslinjer. De anså at den mest effektive måten å forebygge psykososial risiko på, var å ha et godt forhold til de ansatte.

Arbeidsgivernes viktigste begrunnelse for å håndtere og forebygge psykososial risiko var hensynet til de ansattes trivsel. De fleste lederne anså at grunnen til at de ikke gjorde noe med psykososiale risikoer, var at de ikke ble informert om de ansattes opplevelser.

Last ned in: en