Faktaark 100 – Europeiske retningslinjer og eksempler på god praksis i forbindelse med legionella og legionærsykdom

Keywords:

Legionærsykdom betraktes oftest mer som et folkehelseproblem enn som et HMS-problem selv om sykdommen gjerne rammer personer som arbeider på steder med stor risiko for utbrudd (f.eks. steder med tåkemaskiner, tannlegekontorer, olje- og gassinstallasjoner offshore, bilvaskeanlegg, helseinstitusjoner, spaanlegg og hoteller). Dette faktaarket oppsummerer de yrkeshygieniske aspektene ved eksponering for legionella. Det er basert på en oversikt over europeiske retningslinjer relatert til legionella og legionærsykdom og casestudier av hvordan risikoen for legionella kan styres.

Last ned in: bg | cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hu | is | it | lt | lv | mt | nl | no | pl | pt | ro | sk | sl | sv |