You are here

L-Iżvezja

Il-gvern u l-parlament Żvediż fdaw lilna, l-Awtorità Żvediża dwar l-Ambjent tal-Post tax-Xogħol, bil-kompitu li niżguraw li l-ambjent tal-post tax-xogħol jissodisfa r-rekwiżiti stabbiliti fil-leġiżlazzjoni dwar is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol, biex kulħadd ikun jista’ jaħdem f’ambjent tajjeb u li jitjieb b’mod kostanti. L-Att Żvediż dwar l-Ambjent tal-Post tax-Xogħol huwa att qafas. Dispożizzjonijiet aktar dettaljati jistgħu jinstabu fir-regolamenti li noħorġu. Aħna naġixxu wkoll bħala l-Punt Fokali Żvediż tal-Aġenzija Ewropea għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol u nikkoordinaw ir-rappreżentanti tal-gvern, ta’ min iħaddem u l-impjegati f’netwerk ta’ sieħba.Aħna nirrappreżentaw lill-gvern Żvediż fuq il-Kumitat Konsultattiv dwar is-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol (ACSH). Dan hu kumitat tripartitiku li jassisti lill-Kummissjoni Ewropea billi jipprepara, jimplimenta u jevalwa l-attivitajiet kollha tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol.Aħna wkoll irrappreżentati fuq il-Kumitat tal-Ispetturi Għolja tax-Xogħol (SLIC). Dan jagħti pariri lill-Kummissjoni Ewropea u fih uffiċjali anzjani mill-awtoritajiet għas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol jew l-ekwivalenti tagħhom fl-Istati Membri.


Dettalji ta’ kuntatt tal-punti fokali

Arbetsmiljöverket
Lindhagensgatan 133
SE-112 79 Stockholm
L-Iżvezja
Contact person:
Mats RYDERHEIM
Tel: +46 10 730 96 87
Indirizz elettroniku: mats [dot] ryderheim [at] av [dot] se