L-Iżvezja

Sa mill-2019, Mynak, l-Aġenzija Żvediża għall-Għarfien Espert fl-Ambjent tax-Xogħol, hija l-punt fokali nazzjonali Żvediż għall-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol f’isem il-Gvern u l-Parlament Żvediżi.

Fir-rwol tagħha bħala l-punt fokali, Mynak tikkoordina r-rappreżentanti tal-gvern, l-impjegaturi u l-impjegati sabiex issaħħaħ il-ħidma nazzjonali u internazzjonali fis-settur tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol.

L-Aġenzija Żvediża għall-Għarfien Espert fl-Ambjent tax-Xogħol hija ċentru nazzjonali tal-għarfien għas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol, għandha l-kompitu li:

  • tiġbor, tikkompila u tferrex l-għarfien eżistenti bbażat fuq ir-riċerka dwar ix-xogħol u l-ambjent tax-xogħol
  • tevalwa u tanalizza l-effetti tar-riformi implimentati u l-inizjattivi tal-gvern.
  • tgħin biex jiġu identifikati u indirizzati l-lakuni fl-għarfien u l-oqsma ta’ żvilupp.
  • timmonitorja u tippromwovi l-iżvilupp tal-għarfien kemm fuq livell nazzjonali kif ukoll dak internazzjonali.
  • timmonitorja u tħeġġeġ l-iżvilupp ta’ organizzazzjonijiet tas-saħħa okkupazzjonali.

Dettalji ta’ kuntatt tal-punti fokali

Swedish Agency for Work Environment Expertise
Drottninggatan 9
803 20 Gävle
L-Iżvezja
Contact person:
Pernilla BJÄRNE
Tel: +46 26-14 84 13
Indirizz elettroniku: pernilla [dot] bjarne [at] mynak [dot] se