You are here

Sustanzi perikolużi

Dangerous substances. Two female workers in a laboratory
Sustanzi perikolużi — kwalunkwe likwidu, gass jew solidu li joħloq riskju għas-saħħa jew is-sigurtà tal-ħaddiema — jista’ jinstab fi kważi l-postijiet tax-xogħol kollha. Madwar l-Ewropa, miljuni ta’ ħaddiema jiġu f’kuntatt ma’ aġenti kimiċi u bijoloġiċi li jistgħu jagħmlulhom il-ħsara.

Fil-fatt, 15 % tal-ħaddiema tal-UE jridu jimmaniġġjaw sustanzi perikolużi bħala parti mix-xogħol tagħhom, u 15 % jirrapportaw illi fuq ix-xogħol jibilgħu man-nifs id-dħaħen jew it-trabijiet.

Xi sustanzi perikolużi ħafna - bħall-asbestos, li jikkawża l-kanċer tal-pulmun u mard respiratorju fatali ieħor - issa huma pprojbiti jew taħt kontroll strett. Madankollu, sustanzi perikolużi oħra għadhom jintużaw ħafna, u hija fis-seħħ leġiżlazzjoni li tiżgura li r-riskji assoċjati magħhom jiġu ġestiti kif suppost.

Ir-riskji għas-saħħa

Il-problemi tas-saħħa li jistgħu jiġu kkawżati minn xogħol b'sustanzi perikolużi jvarjaw minn irritazzjonijiet ħfief fl-għajnejn u fil-ġilda għal effetti severi bħal malformazzjoni konġenitali u l-kanċer. L-effetti jistgħu jkunu akuti jew fit-tul, u xi sustanzi jista' jkollhom effett kumulattiv. Xi wħud mill-perikli l-aktar komuni huma:

Aġenti bijoloġiċi

Il-batterji, il-virusijiet, il-fungi u l-parassiti jinstabu f’ħafna setturi. Normalment ikunu inviżibbli, li jfisser li r-riskji li joħolqu jistgħu ma jiġux ikkunsidrati.

Ħaddiema f’xi setturi huma f’periklu partikolari li jiġu esposti għal aġenti bijoloġiċi perikolużi:

 • Kura tas-saħħa
 • Agrikoltura
 • Servizzi veterinarji
 • Tindif u manutenzjoni
 • Immaniġġjar tad-drenaġġ u tal-iskart
 • Xogħol relatat mal-ġonna
 • Xogħol fil-laboratorju

Sir af aktar:

Pubblikazzjonijiet oħra relatati ma’ aġenti bijoloġiċi:

Riskji emerġenti

Teknoloġiji ġodda, setturi li qed jespandu u tibdil fil-mod kif jiġi organizzat ix-xogħol jistgħu jirriżultaw f’riskju akbar ta’ ħsara minn aġenti bijoloġiċi jew kimiċi. Fis-settur ambjentali, pereżempju, teknoloġiji innovattivi jistgħu jinvolvu riskji li mhumiex mifhuma tajjeb. Biex nagħtu eżempju ieħor, aktar u aktar ħaddiema huma esposti għal sustanzi perikolużi fi professjonijiet tas-servizzi bħall-kura tad-dar u l-immaniġġjar tal-iskart, fejn l-esponimenti huma varjati iżda s-sensibilizzazzjoni dwar il-perikli involuti hija baxxa. Aktar minn qatt qabel, huwa vitali li l-impjegaturi u l-ħaddiema jifhmu r-riskji potenzjali u jieħdu azzjoni preventiva.

Sir af aktar dwar riskji emerġenti, impjiegi ekoloġiċi u nanomaterjali.

Aktar informazzjoni relatata ma’ riskji emerġenti:

Pariri għall-impjegaturi

Sabiex il-ħaddiema jiġu protetti minn sustanzi perikolużi, l-ewwel pass li jrid jittieħed huwa li titwettaq valutazzjoni tar-riskju. Imbagħad, għandhom jittieħdu azzjonijiet sabiex jitneħħew jew jitnaqqsu kemm jista’ jkun ir-riskji. U, fl-aħħar nett, is-sitwazzjoni għandha tiġi mmonitorjata b’mod regolari u l-effikaċja tal-passi meħuda għandha tiġi riveduta.

L-Istati Membri żviluppaw numru ta’ mudelli biex jgħinu lill-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju jwettqu valutazzjoni tar-riskju. Aqra aktar fuq il-paġna OSHwiki dwar il-ġestjoni ta’ riskju għal sustanzi perikolużi.

L-impjegaturi jeħtieġu wkoll li jqisu kwalunkwe grupp vulnerabbli, bħal ħaddiema li huma żgħażagħ, tqal jew li qed ireddgħu, li għalihom il-protezzjoni speċjali hija meħtieġa bil-liġi.

Miżuri preventivi

Il-leġiżlazzjoni Ewropea tistabbilixxi ġerarkija ta’ miżuri li l-impjegaturi jeħtieġ li jieħdu biex jikkontrollaw ir-riskju tal-ħaddiema minn sustanzi perikolużi. L-eliminazzjoni u s-sostituzzjoni huma fuq nett fil-ġerarkija ta’ miżuri ta’ kontroll.

Komunikazzjoni tajba

Sabiex tiġi żgurata s-sigurtà tagħhom, il-ħaddiema għandhom jinżammu infurmati dwar:

 • Is-sejbiet tal-valutazzjoni tar-riskju tal-impjegatur tagħhom
 • Il-perikli li huma esposti għalihom u kif jistgħu jiġu affettwati
 • X’għandhom jagħmlu biex iżommu lilhom infushom u lill-oħrajn siguri
 • Kif jikkontrollaw u jinnotaw meta l-affarijiet mhumiex kif suppost
 • Lil min għandhom jirrapportaw kwalunkwe problema
 • Ir-riżultati ta’ kwalunkwe monitoraġġ ta’ esponiment jew sorveljanza tas-saħħa
 • Miżuri preventivi li jridu jittieħdu f’każ ta’ xogħol ta’ manutenzjoni
 • Proċeduri tal-ewwel għajnuna u ta’ emerġenza

Aqra l-e-fatt tal-EU-OSHA dwar sustanzi perikolużi u komunikazzjoni li tirnexxi fuq il-post tax-xogħol.

Salvagwardji legali

Bil-liġi, l-impjegaturi fl-UE jridu jipproteġu lill-ħaddiema tagħhom milli ssirilhom il-ħsara minn sustanzi perikolużi fuq il-post tax-xogħol. L-impjegaturi jridu jwettqu valutazzjonijiet tar-riskju u jaġixxu fuqhom. Huma obbligati wkoll li jipprovdu lill-ħaddiema b’informazzjoni u taħriġ dwar sustanzi perikolużi u prodotti sekondarji perikolużi. Sib sommarji tal-leġiżlazzjoni rilevanti tal-UE.

Ir-regolamenti tal-UE dwar is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol huma inkorporati fil-leġiżlazzjoni nazzjonali, iżda l-Istati Membri huma intitolati wkoll li jinkludu dispożizzjonijiet addizzjonali jew aktar stretti għall-protezzjoni tal-ħaddiema. Huwa għalhekk importanti li n-negozji jiċċekkjaw il-leġiżlazzjoni speċifika f’kull pajjiż rilevanti.

Sir af aktar dwar: