Ikkuntattjana

L-EU-OSHA tħejji, tiġbor, tanalizza u tqassam l-informazzjoni dwar kwistjonijiet ta’ saħħa u sigurtà okkupazzjonali (OSH), bl-għan li ttejjeb l-OSH fuq il-postijiet tax-xogħol fl-UE kollha.

Our websites are fully searchable and provide comprehensive coverage of OSH issues. We suggest that you try looking for the information on our corporate website and on OSHwiki.  

However, if you cannot find the concrete information you are looking for, please check to see if your query is among our Frequently Asked Questions (FAQs) below and if not get in touch using our contact form.

We’ll do our best, within our limited resources, to reply to you within two weeks. You can write to us in any of the official European Union languages, but please bear in mind that there may be some delay while we translate your message and our reply. Messages in English are likely to be answered more quickly because all our staff speak English. We aim to answer questions as quickly as possible.

Image
miribilla building

 

European Agency for Safety and Health at Work
12 Santiago de Compostela
(Edificio Miribilla), 5th Floor
E-48003 Bilbao, SPAIN

Email: information at osha dot europa dot eu

How to reach us

 

Brussels Liaison Office
European Agency for Safety and Health at Work,
Square de Meeûs 38/40,
1000 Brussels, Belgium
Tel: +32 2 401 68 59
Fax: +32 2 401 68 68
Email: obrien at osha dot europa dot eu

Information on how EU-OSHA processes personal data of visitors in our premises is available here:

Dikjarazzjoni dwar il-protezzjoni tad-data dwar aċċess għall-viżitaturi fl-Aġenzija

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Minn fejn nista’ nikseb parir dwar problema tas-sigurtà u tas-saħħa relatata mal-kundizzjonijiet tax-xogħol tiegħi?

L-EU-OSHA hija korp ta’ informazzjoni u inti tista’ ssib informazzjoni u punti utli fuq is-sit web tagħna relatati ma’ problemi tas-saħħa relatati max-xogħol, bħal stress, fastidju, mard fil-ġilda, eċċ.

Sfortunatament, l-EU-OSHA mhijiex permessa li tagħti pariri dwar sitwazzjonijiet tas-sigurtà u tas-saħħa speċifiċi, tintervjeni fi kwalunkwe każistika jew tinterferixxi mal-awtoritajiet lokali jew nazzjonali; aħna nagħtuk parir tibda billi tikkuntattja lill-punt fokali nazzjonali tiegħek.

Dawn se jgħadduk mal-korp/awtorità nazzjonali li jistgħu jgħinuk bil-każ tiegħek.

Kif nista’ napplika għal kumpens għal inċident fuq ix-xogħol jew mard relatat max-xogħol?

Is-sistemi ta’ kumpens huma differenti f’kull Stat Membru u jiddependu fuq is-settur tal-impjieg, l-attività tax-xogħol u l-istatus okkupazzjonali tiegħek. Informazzjoni speċifika għall-Istati Membri tista’ tinstab permezz tal-punti fokali nazzjonali, u informazzjoni ġenerali għaċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea li jgħixu u jaħdmu barra minn pajjiżhom tista’ tinstab permezz tal-Kummissjoni Ewropea.

L-EU-OSHA hija responsabbli għall-inizjattivi ta’ politika tal-EU OSH u l-implimentazzjoni tagħhom?

L-EU-OSHA hija l-aġenzija tal-informazzjoni tal-Unjoni Ewropea dwar is-saħħa u s-sigurtà okkupazzjonali. Xogħolna jikkontribwixxi fil-Qafas Strateġiku tal-Kummissjoni Ewropea dwar is-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-post tax-xogħol 2014-2020 u fi strateġiji u programmi rilevanti oħra tal-UE, bħall-Ewropa 2020. Madankollu, l-EU-OSHA mhijiex involuta fl-iżvilupp ta’ leġiżlazzjoni jew politika Ewropea, peress li dan huwa r-rwol tal-Kummissjoni Ewropea, u l-EU-OSHA lanqas ma għandha xi responsabbiltà biex twettaq spezzjonijiet fuq il-postijiet tax-xogħol jew tinforza leġiżlazzjoni Ewropea jew nazzjonali.

Fejn nista’ nsib statistika fil-livell tal-UE dwar inċidenti u mard relatati max-xogħol u kostijiet relatati?

Informazzjoni dwar statistika, riżultati tal-istħarriġ u links utli oħrajn jistgħu jinstabu fit-taqsima Stħarriġ u statistika ta’ dan is-sit web. L-istħarriġiet ta’ ESENER tal-EU-OSHA jħarsu lejn il-mod li bih il-postijiet tax-xogħol Ewropej jimmaniġġjaw ir-riskji tas-sigurtà u tas-saħħa fil-prattika.

Il-Kummissjoni Ewropea għandha s-servizz ta’ informazzjoni statistika tagħha stess, l-Eurostat; links li jaf ikunu interessanti għalik jinkludu:

Fejn nista’ nsib statistika, standards u leġiżlazzjoni ta’ livell nazzjonali? U l-informazzjoni se tkun disponibbli f’lingwi differenti tal-UE?

Xi informazzjoni dwar leġiżlazzjoni nazzjonali dwar is-sigurtà u s-saħħa fuq il-post tax-xogħol tista’ tiġi kkonsultata fuq is-sit web tagħna. Barra minn hekk, il-punt fokali nazzjonali tiegħek se jkun kapaċi wkoll jagħtik pariri dwar fejn għandek issib aktar riżorsi. Ħafna mill-informazzjoni li tidher fuq is-sit web ta’ punt fokali hija disponibbli fil-lingwa tal-pajjiż rispettiv. Barra minn hekk, ħafna mill-Istati Membri jipprovdu informazzjoni bl-Ingliż.

Fejn nista’ nsib informazzjoni dwar il-leġiżlazzjoni dwar is-saħħa us s-sigurtà tal-Unjoni Ewropea?

Informazzjoni dwar direttivi, linji gwida u standards tal-UE dwar is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol, miġbura skont is-suġġett, tista’ tinstab fit-taqsima Leġiżlazzjoni dwar is-saħħa u s-sigurtà ta’ dan is-sit web. It-test sħiħ tad-direttivi tal-UE fil-lingwi kollha tal-UE, u aktar informazzjoni, jistgħu jinstabu fis-sit web tal-Kummissjoni Ewropea Eur-Lex.

Ta’ min jinnota li d-direttivi Ewropej jistabbilixxu rekwiżiti minimi u l-Istati Membri jistgħu jadottaw regoli aktar stretti meta jimplimentaw id-direttivi tal-OSH fil-liġi nazzjonali, u għalhekk jista’ jkun hemm rekwiżiti varjabbli fl-Istati Membri.

Kif nista’ nikseb kopji tad-dokumenti dwar l-Istandards Ewropej?

Il-membri nazzjonali tal-organizzazzjonijiet tal-istandards Ewropej ibiegħu l-Istandards Ewropej bħala standards nazzjonali u abbozzi ta’ standards. Aktar informazzjoni hija disponibbli mill-Kumitat Ewropew għall-Istandardizzazzjoni.

Kif nista’ nikseb kopji ta’ rapporti maħruġa mill-EU-OSHA?

Il-pubblikazzjonijiet kollha tagħna huma disponibbli fit-taqsima Pubblikazzjonijiet ta’ dan is-sit web. Dawn jistgħu jinqraw onlajn u jitniżżlu mingħajr ħlas. Kopji stampati jistgħu jiġu ordnati permezz tal-EU Bookshop.

Nista’ nerġa’ nipproduċi materjal maħluq mill-EU-OSHA?

Iva, diment li inti tirrikonoxxi lill-EU-OSHA kif ġej:

© L-Aġenzija Ewropea għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol (EU-OSHA), [data]. Ir-riproduzzjoni hija awtorizzata kemm-il darba jissemma’ s-sors oriġinali.

Jekk jogħġbok kun af li inti ma għandek tagħmel l-ebda bidla sostanzjali fit-test jew fl-illustrazzjonijiet mingħajr il-permess espliċitu tal-EU-OSHA.

Minn fejn nista’ nsib riżorsi għall-finijiet ta’ taħriġ?

Għalkemm l-EU-OSHA ma tipprovdix riżorsi speċifikament għat-taħriġ, fit-taqsima Temi tagħna, wieħed jista’ jsib informazzjoni dwar suġġetti rilevanti, u wħud mill-pubblikazzjonijiet tagħna jinkludu studji tal-każijiet dwar it-taħriġ. Barra minn hekk, preżentazzjonijiet qosra tal-PowerPoint li jistgħu jiġu adattati għall-finijiet ta’ taħriġ jistgħu jinstabu fuq https://es.slideshare.net/euosha/presentations

Sett tajjeb ta’ riżorsi ta’ taħriġ huma s-serje ta’ films qosra, animati u mingħar kliem, li jippreżentaw il-karattru Napo; dawn jistgħu jitniżżlu mis-sit web Napo, u jipprovdu introduzzjonijiet li jwasslu għal diskussjonijiet amikevoli dwar is-suġġetti tas-saħħa u s-sigurtà okkupazzjonali. Il-modulu ta’ taħriġ onlajn “Napo for teachers” (Napo għall-għalliema) dwar l-elementi essenzjali tas-sigurtà u s-saħħa għall-iskejjel primarji huwa disponibbli wkoll mingħajr ħlas. 

Barra minn hekk, informazzjoni dwar it-tagħlim fl-iskejjel u aktar edukazzjoni jistgħu jinstabu fit-taqsima Mainstreaming occupational health and safety into education (L-integrazzjoni tas-saħħa u s-sigurtà okkupazzjonali fl-edukazzjoni) ta’ dan is-sit web.

Sorsi oħrajn tajbin ta’ informazzjoni jinkludu punti fokali nazzjonali, il-Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ, is-Cedefop (iċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta’ Taħriġ Professjonali) u l-ENETOSH (in-Netwerk Ewropew għall-Edukazzjoni u t-Taħriġ fis-Saħħa u s-Sigurtà Okkupazzjonali).

L-EU-OSHA tista’ tapprova jew tirreklama prodott jew servizz kummerċjali?

Sfortunatament, l-EU-OSHA ma tistax tapprova jew tirreklama prodotti jew servizzi kummerċjali.

L-EU-OSHA tkun interessata tiffinanzja proġett?

Fil-prinċipju, aħna ma nipprovdux appoġġ finanzjarju għal proġetti esterni.

Id-dokument ‘EU funding opportunities for EU-OSHA stakeholders’ (Opportunitajiet ta’ finanzjament tal-UE għall-partijiet ikkonċernati tal-EU-OSHA) għandu l-għan li jipprovdi informazzjoni dwar il-finanzjament fl-UE fir-rigward tas-saħħa u s-sigurtà okkupazzjonali. Barra minn hekk, ħarsa ġenerali lejn l-għotjiet u s-self ipprovduti mill-Unjoni Ewropea hija disponibbli mis-Segretarjat Ġenerali tal-Kummissjoni Ewropea u ħarsa ġenerali lejn il-kuntratti pubbliċi u l-finanzjament hija disponibbli mill-Kummissjoni Ewropea.

Jekk il-proġett tiegħek għandu x’jaqsam mas-sigurtà u s-saħħa fil-livell nazzjonali, aħna nirrakkomandaw li żżur il-punt fokali nazzjonali tiegħek.

Share this on: