Ikkuntattjana

L-EU-OSHA tħejji, tiġbor, tanalizza u tqassam l-informazzjoni dwar kwistjonijiet ta’ saħħa u sigurtà okkupazzjonali (OSH), bl-għan li ttejjeb l-OSH fuq il-postijiet tax-xogħol fl-UE kollha.

Is-siti web tagħna jippermettulek tagħmel tiftix b’mod komplet u jipprovdu kopertura komprensiva tal-kwistjonijiet OSH. Aħna nissuġġerixxu li tipprova tfittex informazzjoni fuq is-sit web korporattiv tagħna u fuq OSHwiki.  

Madankollu, jekk ma tkunx tista’ ssib l-informazzjoni konkreta li tkun qed tfittex, jekk jogħġbok iċċekkja biex tara jekk il-mistoqsija tiegħek tinsabx fil-Mistoqsijiet Frekwenti (FAQs) hawn taħt u jekk le kkuntattjana billi tuża l-formola ta’ kuntatt tagħna.

Aħna nagħmlu l-għalmu tagħna, bir-riżorsi limitati tagħna, biex inwieġbuk fi żmien ġimagħtejn. Tista’ tiktbilna fi kwalunkwe lingwa uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, iżda jekk jogħġbok żomm f’moħħok li jista’ jkun hemm xi dewmien sakemm nittraduċu l-messaġġ tiegħek u nibagħtu t-tweġiba tagħna. Il-messaġġi bl-Ingliż aktarx li jitwieġbu iżjed malajr għaliex il-persunal tagħna kollu jitkellem bl-Ingliż. L-għan tagħna huwa li nwieġbu l-mistoqsijiet kemm jista’ jkun malajr.

Image
miribilla building

 

European Agency for Safety and Health at Work
12 Santiago de Compostela
(Edificio Miribilla), 5th Floor
E-48003 Bilbao, SPAIN
Email: information at osha dot europa dot eu

Biex tagħmel kuntatt magħna

 

 

Brussels Liaison Office
European Agency for Safety and Health at Work,
Square de Meeûs 38/40,
1000 Brussell, Belgium
Tel: +32 2 401 68 59
Fax: +32 2 401 68 68
Email: obrien at osha dot europa dot eu

 MISTOQSIJIET FREKWENTI

Dikjarazzjoni dwar il-protezzjoni tad-data dwar aċċess għall-viżitaturi fl-Aġenzija

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

 • 1. Minn fejn nista’ nikseb parir dwar problema tas-sigurtà u tas-saħħa relatata mal-kundizzjonijiet tax-xogħol tiegħi?

  L-EU-OSHA hija korp ta’ informazzjoni u inti tista’ ssib informazzjoni u punti utli fuq is-sit web tagħna relatati ma’ problemi tas-saħħa relatati max-xogħol, bħal stress, fastidju, mard fil-ġilda, eċċ.

  Sfortunatament, l-EU-OSHA mhijiex permessa li tagħti pariri dwar sitwazzjonijiet tas-sigurtà u tas-saħħa speċifiċi, tintervjeni fi kwalunkwe każistika jew tinterferixxi mal-awtoritajiet lokali jew nazzjonali; aħna nagħtuk parir tibda billi tikkuntattja lill-punt fokali nazzjonali tiegħek.

  Dawn se jgħadduk mal-korp/awtorità nazzjonali li jistgħu jgħinuk bil-każ tiegħek.

 • 2. Kif nista’ napplika għal kumpens għal inċident fuq ix-xogħol jew mard relatat max-xogħol?

  Is-sistemi ta’ kumpens huma differenti f’kull Stat Membru u jiddependu fuq is-settur tal-impjieg, l-attività tax-xogħol u l-istatus okkupazzjonali tiegħek. Informazzjoni speċifika għall-Istati Membri tista’ tinstab permezz tal-punti fokali nazzjonali, u informazzjoni ġenerali għaċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea li jgħixu u jaħdmu barra minn pajjiżhom tista’ tinstab permezz tal-Kummissjoni Ewropea.

 • 3. L-EU-OSHA hija responsabbli għall-inizjattivi ta’ politika tal-EU OSH u l-implimentazzjoni tagħhom?

  L-EU-OSHA hija l-aġenzija tal-informazzjoni tal-Unjoni Ewropea dwar is-saħħa u s-sigurtà okkupazzjonali. Xogħolna jikkontribwixxi fil-Qafas Strateġiku tal-Kummissjoni Ewropea dwar is-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-post tax-xogħol 2014-2020 u fi strateġiji u programmi rilevanti oħra tal-UE, bħall-Ewropa 2020. Madankollu, l-EU-OSHA mhijiex involuta fl-iżvilupp ta’ leġiżlazzjoni jew politika Ewropea, peress li dan huwa r-rwol tal-Kummissjoni Ewropea, u l-EU-OSHA lanqas ma għandha xi responsabbiltà biex twettaq spezzjonijiet fuq il-postijiet tax-xogħol jew tinforza leġiżlazzjoni Ewropea jew nazzjonali.

 • 4. Fejn nista’ nsib statistika fil-livell tal-UE dwar inċidenti u mard relatati max-xogħol u kostijiet relatati?

  Informazzjoni dwar statistika, riżultati tal-istħarriġ u links utli oħrajn jistgħu jinstabu fit-taqsima Stħarriġ u statistika ta’ dan is-sit web. L-istħarriġiet ta’ ESENER tal-EU-OSHA jħarsu lejn il-mod li bih il-postijiet tax-xogħol Ewropej jimmaniġġjaw ir-riskji tas-sigurtà u tas-saħħa fil-prattika.

  Il-Kummissjoni Ewropea għandha s-servizz ta’ informazzjoni statistika tagħha stess, l-Eurostat; links li jaf ikunu interessanti għalik jinkludu:

 • 5. Fejn nista’ nsib statistika, standards u leġiżlazzjoni ta’ livell nazzjonali? U l-informazzjoni se tkun disponibbli f’lingwi differenti tal-UE?

  Xi informazzjoni dwar leġiżlazzjoni nazzjonali dwar is-sigurtà u s-saħħa fuq il-post tax-xogħol tista’ tiġi kkonsultata fuq is-sit web tagħna. Barra minn hekk, il-punt fokali nazzjonali tiegħek se jkun kapaċi wkoll jagħtik pariri dwar fejn għandek issib aktar riżorsi. Ħafna mill-informazzjoni li tidher fuq is-sit web ta’ punt fokali hija disponibbli fil-lingwa tal-pajjiż rispettiv. Barra minn hekk, ħafna mill-Istati Membri jipprovdu informazzjoni bl-Ingliż.

 • 6. Fejn nista’ nsib informazzjoni dwar il-leġiżlazzjoni dwar is-saħħa us s-sigurtà tal-Unjoni Ewropea?

  Informazzjoni dwar direttivi, linji gwida u standards tal-UE dwar is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol, miġbura skont is-suġġett, tista’ tinstab fit-taqsima Leġiżlazzjoni dwar is-saħħa u s-sigurtà ta’ dan is-sit web. It-test sħiħ tad-direttivi tal-UE fil-lingwi kollha tal-UE, u aktar informazzjoni, jistgħu jinstabu fis-sit web tal-Kummissjoni Ewropea Eur-Lex.

  Ta’ min jinnota li d-direttivi Ewropej jistabbilixxu rekwiżiti minimi u l-Istati Membri jistgħu jadottaw regoli aktar stretti meta jimplimentaw id-direttivi tal-OSH fil-liġi nazzjonali, u għalhekk jista’ jkun hemm rekwiżiti varjabbli fl-Istati Membri.

 • 7. Kif nista’ nikseb kopji tad-dokumenti dwar l-Istandards Ewropej?

  Il-membri nazzjonali tal-organizzazzjonijiet tal-istandards Ewropej ibiegħu l-Istandards Ewropej bħala standards nazzjonali u abbozzi ta’ standards. Aktar informazzjoni hija disponibbli mill-Kumitat Ewropew għall-Istandardizzazzjoni.

 • 8. Kif nista’ nikseb kopji ta’ rapporti maħruġa mill-EU-OSHA?

  Il-pubblikazzjonijiet kollha tagħna huma disponibbli fit-taqsima Pubblikazzjonijiet ta’ dan is-sit web. Dawn jistgħu jinqraw onlajn u jitniżżlu mingħajr ħlas. Kopji stampati jistgħu jiġu ordnati permezz tal-EU Bookshop.

 • 9. Nista’ nerġa’ nipproduċi materjal maħluq mill-EU-OSHA?

  Iva, diment li inti tirrikonoxxi lill-EU-OSHA kif ġej:

  © L-Aġenzija Ewropea għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol (EU-OSHA), [data]. Ir-riproduzzjoni hija awtorizzata kemm-il darba jissemma’ s-sors oriġinali.

  Jekk jogħġbok kun af li inti ma għandek tagħmel l-ebda bidla sostanzjali fit-test jew fl-illustrazzjonijiet mingħajr il-permess espliċitu tal-EU-OSHA.

 • 10. Minn fejn nista’ nsib riżorsi għall-finijiet ta’ taħriġ?

  Għalkemm l-EU-OSHA ma tipprovdix riżorsi speċifikament għat-taħriġ, fit-taqsima Temi tagħna, wieħed jista’ jsib informazzjoni dwar suġġetti rilevanti, u wħud mill-pubblikazzjonijiet tagħna jinkludu studji tal-każijiet dwar it-taħriġ. Barra minn hekk, preżentazzjonijiet qosra tal-PowerPoint li jistgħu jiġu adattati għall-finijiet ta’ taħriġ jistgħu jinstabu fuq https://es.slideshare.net/euosha/presentations

  Sett tajjeb ta’ riżorsi ta’ taħriġ huma s-serje ta’ films qosra, animati u mingħar kliem, li jippreżentaw il-karattru Napo; dawn jistgħu jitniżżlu mis-sit web Napo, u jipprovdu introduzzjonijiet li jwasslu għal diskussjonijiet amikevoli dwar is-suġġetti tas-saħħa u s-sigurtà okkupazzjonali. Il-modulu ta’ taħriġ onlajn “Napo for teachers” (Napo għall-għalliema) dwar l-elementi essenzjali tas-sigurtà u s-saħħa għall-iskejjel primarji huwa disponibbli wkoll mingħajr ħlas. 

  Barra minn hekk, informazzjoni dwar it-tagħlim fl-iskejjel u aktar edukazzjoni jistgħu jinstabu fit-taqsima Mainstreaming occupational health and safety into education (L-integrazzjoni tas-saħħa u s-sigurtà okkupazzjonali fl-edukazzjoni) ta’ dan is-sit web.

  Sorsi oħrajn tajbin ta’ informazzjoni jinkludu punti fokali nazzjonali, il-Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ, is-Cedefop (iċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta’ Taħriġ Professjonali) u l-ENETOSH (in-Netwerk Ewropew għall-Edukazzjoni u t-Taħriġ fis-Saħħa u s-Sigurtà Okkupazzjonali).

 • 11. L-EU-OSHA tista’ tapprova jew tirreklama prodott jew servizz kummerċjali?

  Sfortunatament, l-EU-OSHA ma tistax tapprova jew tirreklama prodotti jew servizzi kummerċjali.

 • 12. L-EU-OSHA tkun interessata tiffinanzja proġett?

  Fil-prinċipju, aħna ma nipprovdux appoġġ finanzjarju għal proġetti esterni.

  Id-dokument ‘EU funding opportunities for EU-OSHA stakeholders’ (Opportunitajiet ta’ finanzjament tal-UE għall-partijiet ikkonċernati tal-EU-OSHA) għandu l-għan li jipprovdi informazzjoni dwar il-finanzjament fl-UE fir-rigward tas-saħħa u s-sigurtà okkupazzjonali. Barra minn hekk, ħarsa ġenerali lejn l-għotjiet u s-self ipprovduti mill-Unjoni Ewropea hija disponibbli mis-Segretarjat Ġenerali tal-Kummissjoni Ewropea u ħarsa ġenerali lejn il-kuntratti pubbliċi u l-finanzjament hija disponibbli mill-Kummissjoni Ewropea.

  Jekk il-proġett tiegħek għandu x’jaqsam mas-sigurtà u s-saħħa fil-livell nazzjonali, aħna nirrakkomandaw li żżur il-punt fokali nazzjonali tiegħek.