You are here

Ikkuntattjana

L-Aġenzija tħejji, tiġbor, tanalizza u tqassam l-informazzjoni dwar kwistjonijiet ta’ saħħa u s-sigurtà okkupazzjonali (OSH) bl-għan li ttejjeb l-OSH fuq il-postijiet tax-xogħol fl-UE kollha.

Miribilla building

European Agency for Safety and Health at Work

 • 12 Santiago de Compostela
 • (Edificio Miribilla), 5th Floor
 • E-48003 Bilbao, SPAIN
 • Tel: + 34 944-358-400
 • Fax: + 34 944-358-401
 • Email: information@osha.europa.eu

 

Jekk jogħġbok innota li l-Aġenzija:

 • ma tistax tagħti pariri personali lil individwi dwar is-sitwazzjoni ta’ sigurtà u saħħa tagħhom, jew inkella tindirizza l-lmenti speċifiċi tagħhom rigward il-kundizzjonijiet tax-xogħol;
 • ma tistax tipprovdi informazzjoni speċifika relattiva għal Stat Membru individwali, bħalma huma l-leġiżlazzjoni, l-istandards jew l-istatistika;
 • ma tistax tfittex informazzjoni speċifika fuq talba ta’ xi ħadd, minħabba nuqqas ta’ riżorsi. Ma għandniex informazzjoni jew pubblikazzjonijiet minbarra dawk li tistgħu ssibu fuq in-netwerk ta’ siti tagħna;
 • ma tistax tagħti opinjoni dwar, jew tgħin bil-bejgħ ta’ oġġetti jew servizzi kummerċjali;
 • ma tipprovdix jew ma tiċċertifikax korsijiet ta’ taħriġ dwar is-saħħa u s-sigurtà okkupazzjonali;
 • mhijiex responsabbli għall-iżvilupp ta’ leġiżlazzjoni tal-UE.

Għal kwistjonijiet oħrajn, hawn taħt qegħdin nissuġġerixxu xi sorsi alternattivi ta’ informazzjoni.

Jekk il-mistoqsija tiegħek ma tweġbitx b’din it-tweġiba standard nissuġġerixxu li tiċċekkja t-taqsima tagħna tal-FAQs (Mistoqsijiet frekwenti), jew tista’ tibgħatilna messaġġ permezz tal- formola ta’ kuntatt. Tista’ tiktbilna fi kwalunkwe lingwa uffiċjali tal-UE, imma jekk jogħġbok żomm f’moħħok li jista’ jkun hemm xi dewmien sakemm nittraduċu l-messaġġ tiegħek u nibagħtu t-tweġiba tagħna. Il-messaġġi bl-Ingliż aktarx li jitwieġbu iżjed malajr għaliex hija lingwa mitkellma mill-persunal kollu tal-Aġenzija. L-għan tagħna huwa li nwieġbu l-mistoqsijiet kemm jista’ jkun malajr.

Sorsi oħra ta’ informazzjoni utli

Jekk il-kamp ta’ applikazzjoni tal-Aġenzija ma jinkludix il-mistoqsija tagħkom, tista’ tikseb tweġiba minn waħda mill-organizzazzjonijiet jew websajts sussegwenti:

L-Istati Membri

Għal mistoqsijiet relatati ma’ Stat Membru speċifiku: ikkontrolla l-websajt tal-Punti Fokalirilevanti.

Leġiżlazzjoni

Informazzjoni dwar il-leġiżlazzjoni : żur il-websajt tal-Kummissjoni Eur-Lex, li tipprovdi aċċess liberu għal leġiżlazzjoni (inkluż trattati, każistika, proposti leġislattivi, eċċ.) fl-għoxrin lingwa uffiċjali tal-UE.

Statistika

L-ewwel nett, żur il-paġni tagħna dwar l-istatistika fil-livell Ewropew. Il-Kummissjoni Ewropea għandha s-servizz għall-informazzjoni dwar l-istatistika tagħha stess, Eurostat : tista’ ssib l-istatistika rilevanti taħt it-taqsima tagħha “Popolazzjoni u kundizzjonijiet soċjali”, is-subtaqsima “Saħħa".

Kwistjonijiet ta’ saħħa pubblika

DĠ għas-Saħħa u s-Sigurtà tal-Ikel

Standards tekniċi

CEN

Kummissjoni Ewropea

Il-websajt tal- Kummissjoni Ewropea. Tista' tuża wkoll is- servizz Europe Direct għal iżjed pariri dwar min għandek tikkuntattja: tista’ ċċempel fuq in-numru 00 800 6 7 8 9 10 11, li huwa mingħajr ħlas minn kull Stat Membru tal-UE u li jippermettilek li titkellem ma’ operatur li jitkellem il-lingwa tiegħek.

Is-Servizz Europe Direct

Is-Servizz Europe Direct

Ombudsman Ewropew

L- Ombudsman Ewropew

Il-Parlament Ewropew

Il-Parlament Ewropew

Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea

Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea