Leġiżlazzjoni dwar is-saħħa u s-sigurtà

Id-Direttivi Ewropej jistabbilixxu r-rekwiżiti minimi u l-prinċipji fundamentali, bħall-prinċipju tal-prevenzjoni u l-valutazzjoni tar-riskji, kif ukoll ir-responsabbiltajiet tal-impjegaturi u l-impjegati. Serje ta’ linji gwida Ewropej għandhom l-għan li jiffaċilitaw l-implimentazzjoni tad-Direttivi Ewropej kif ukoll l-istandards Ewropej li huma adottati mill-organizzazzjonijiet Ewropej għall-istandardizzazzjoni.

Iżjed informazzjoni dwar is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol tista’ tinstab fuq il-websajt tal-Kummissjoni Ewropea, DĠ Impjiegi u Affarijiet Soċjali. Il-Qafas Strateġiku tal-UE dwar is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol 2014-2020 jiddefinixxi l-għanijiet strateġiċi ewlenin bil-ħsieb li jitnaqqsu l-aċċidenti u l-mard okkupazzjonali fl-UE.

It-taqsimiet li ġejjin jipprovdu informazzjoni dwar il-leġiżlazzjoni Ewropea, l-implimentazzjoni tagħha u dokumenti prattiċi oħra dwar is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol organizzati skont is-suġġett.