You are here

Leġiżlazzjoni dwar is-saħħa u s-sigurtà

Varjetà wiesgħa ta’ miżuri tal-Komunità fil-qasam tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol ġew adottati fuq il-bażi tal-Artikolu 153 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. Id-Direttivi Ewropej huma legalment vinkolanti u għandhom jiġu trasposti fil-liġijiet nazzjonali mill-Istati Membri.

Id-Direttivi Ewropej jistabbilixxu r-rekwiżiti minimi u l-prinċipji fundamentali, bħall-prinċipju tal-prevenzjoni u l-valutazzjoni tar-riskji, kif ukoll ir-responsabbiltajiet tal-impjegaturi u l-impjegati. Serje ta’ linji gwida Ewropej għandhom l-għan li jiffaċilitaw l-implimentazzjoni tad-Direttivi Ewropej kif ukoll l-istandards Ewropej li huma adottati mill-organizzazzjonijiet Ewropej għall-istandardizzazzjoni.

Iżjed informazzjoni dwar is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol tista’ tinstab fuq il-websajt tal-Kummissjoni Ewropea, DĠ Impjiegi u Affarijiet Soċjali. Il-Qafas Strateġiku tal-UE dwar is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol 2014-2020 jiddefinixxi l-għanijiet strateġiċi ewlenin bil-ħsieb li jitnaqqsu l-aċċidenti u l-mard okkupazzjonali fl-UE.

It-taqsimiet li ġejjin jipprovdu informazzjoni dwar il-leġiżlazzjoni Ewropea, l-implimentazzjoni tagħha u dokumenti prattiċi oħra dwar is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol organizzati skont is-suġġett.