Riabilitazzjoni u ritorn għax-xogħol

Il-forza tax-xogħol Ewropea qiegħda tixjieħ: u l-età tal-irtirar qiegħda tiżdied f’ħafna Stati Membri, u ħafna ħaddiema aktarx se jħabbtu wiċċhom ma’ ħajjiet itwal ta’ xogħol. Dan ifisser ukoll li ħafna ħaddiema se jimirdu, u għalhekk politiki tajbin dwar ir-ritorn għax-xogħol se jkunu importanti biex il-postijiet tax-xogħol jibqgħu sostenibbli.

Ir-ritorn għax-xogħol wara assenza fuq terminu medju jew twil minħabba mard huwa proċess kumpless. Dan jinvolvi s-segwitu ta’ għadd ta’ passi u azzjoni kombinata minn professjonijiet differenti li mhux neċessarjament jintużaw biex jaħdmu flimkien. Il-post tax-xogħol jenħtieġ li jkun il-fokus ċentrali tas-sistemi ta’ ritorn għax-xogħol. Għalhekk, l-EU-OSHA kkummissjonat riċerka dwar politiki u sistemi ta’ riabilitazzjoni u ta’ ritorn għax-xogħol, li tiġbor flimkien prattiki tajbin minn madwar l-Ewropa.

Kull sena, madwar 1.6 miljun persuna tal-età tax-xogħol jiġu dijanjostikati bil-kanċer fl-Ewropa. Madankollu, skont ir-riċerka ppreżentata f’sessjoni ta’ ħidma tal-EU-OSHA dwar il-kanċer relatat max-xogħol, filwaqt li hemm miżuri għall-MSDs u problemi ta’ saħħa relatati mal-istress, hemm inqas miżuri ta’ riintegrazzjoni u miżuri ta’ ritorn għax-xogħol għall-ħaddiema affettwati mill-kanċer inkluż il-kanċer relatat max-xogħol.

Għadd dejjem akbar ta’ persuni li jfiqu mill-kanċer jirritornaw lura għax-xogħol. Huwa importanti li tiġi ffaċilitata r-riabilitazzjoni tagħhom, kemm għall-promozzjoni tal-benesseri ta’ dan il-grupp vulnerabbli kif ukoll għat-tnaqqis tal-impatti ekonomiċi u tas-soċjetà relatati. L-EU-OSHA studjat din il-kwistjoni u ppubblikat rieżamijiet ta’ riabilitazzjoni u ritorn għax-xogħol wara l-kanċer u rakkomandazzjonijiet għall-intrapriżi.

Riabilitazzjoni u ritorn għax-xogħol wara l-kanċer: Rieżami tal-letteratura

Politika u prattika dwar ir-riabilitazzjoni u r-ritorn għax-xogħol wara l-kanċer - approċċi attwali: proċedimenti tas-seminar

9 każijiet ta’ studju dwar programmi ta’ riabilitazzjoni/ritorn għax-xogħol