Stħarriġ Ewropew ta' Intrapriżi dwar Riskji Ġodda u Emerġenti (ESENER)

L-Istħarriġ Ewropew ta' Intrapriżi dwar Riskji Ġodda u Emerġenti (ESENER) tal-EU-OSHA huwa stħarriġ estensiv li jagħti ħarsa lejn kif ir-riskji tas-sigurtà u tas-saħħa huma ġestiti fil-prattika fuq il-postijiet tax-xogħol Ewropej.

Eluf ta' negozji u organizzazzjonijiet minn madwar l-Ewropa huma mitluba jwieġbu kwestjonarju li jiffoka fuq:
 • Ir-riskji tas-sigurtà u tas-saħħa ġenerali fuq il-post tax-xogħol u kif inhuma ġestiti
 • Riskji Psikosoċjali, bħal stress, bullying u fastidju
 • Motivaturi u ostakli għall-ġestjoni tas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol
 • Parteċipazzjoni tal-ħaddiem fil-prattiki tas-saħħa u s-sigurtà.

Ir-riżultati li ħarġu minn dawn l-intervisti huma kkumplimentati b'analiżi sekondarja li tinvolvi serje ta' studji fil-fond li jiffokaw fuq suġġetti speċifiċi. F'dawn l-istudji huma applikati metodoloġiji tar-riċerka kwantitattivi u kwalitattivi biex jgħinu fil-fehim aħjar tas-sejbiet ewlenin li ħarġu mill-istħarriġ.

ESENER-3 (2019)

Fl-2019 twettaq it-tielet Stħarriġ Ewropew ta’ Intrapriżi dwar Riskji Ġodda u Emerġenti (ESENER-3), ħidma fuq il-post li tkopri iktar minn 45,000 stabbiliment tul il-klassijiet tad-daqs tan-negozju u s-setturi ta’ attività kollha fi 33 pajjiż Ewropew.  

L-ewwel riżultati issa huma disponibbli. Aktar rapporti u Viżwalizzazzjoni tad-Data se jsegwu fl-2020 u lil hinn.

ESENER-2 (2014)

Il- ħidma fuq il-post għat-tieni mewġa ta ' ESENER twettqet bejn l-aħħar tas-sajf u l-ħarifa tal-2014. L-istħarriġ jipprovdi stampa imprezzabbli aġġornata dwar kif ir-riskji fuq il-post tax-xogħol , u speċjalment riskji ġodda u emerġenti, qed jiġu ġestiti madwar l-Ewropa .

Il-fokus fuq riskji ġodda u emerġenti jfisser li r-risponsi jixħtu dawl fuq oqsma mhux esplorati u dejjem aktar importanti tal-OSH, bħal riskji psikosoċjali, li huma qasam ta' tħassib li dejjem jikber fil-postijiet tax-xogħol Ewropej.

L-istħarriġ tal-2014 huwa saħansitra aktar dettaljat u estensiv mill-ewwel wieħed, bid-daqsijiet tal-kampjuni miżjuda bin-nofs, u fi tliet pajjiżi, il-kampjuni nazzjonali ngħataw spinta addizzjonali. ESENER-2 jinkludi mikrointrapriżi ta’ 5 sa 10 impjegati u negozji agrikoli għall-ewwel darba. Ħames pajjiżi ġodda — l-Albanija, l-Iżlanda , il-Maċedonja ta’ Fuq, il-Montenegro u s-Serbja — ġew miżjuda mal-31 li kienu inklużi fl-2009.

Uħud mis-suġġetti koperti huma:

 • Mard muskoloskeletali
 • L-organizzazzjoni tal-ġestjoni tal-OSH
 • Approċċi għal parteċipazzjoni tal-ħaddiema fl-OSH

ESENER jipprovdi data meħtieġa ħafna lil dawk li jfasslu l-politika u lir-riċerkaturi fil-livell nazzjonali u dak Ewropew. M'hemm l-ebda sors ieħor ta' informazzjoni fil-livell tal-UE dwar kif l-OSH hija ġestita fin-negozji. L-ESENER għandu rwol ewlieni biex jgħin lill-EU-OSHA tipprovdi informazzjoni komparabbli transnazzjonali li tista' tikkontribwixxi għat-tfassil tal-politika tal-OSH.

Id-Daxxbord Interattiv tal-Istħarriġ jippermettilek tara u tikkondividi d-data tal-ESENER.

Disponibbli diġà:

L-analiżi sekondarja ta' dan l-istħarriġ aktar estensiv tkopri diversi oqsma ewlenin u tipproduċi l-eżiti li ġejjin:

 • Worker participation in the management of OSH — overview report, country reports, summary report (2017) (Il-parteċipazzjoni tal-ħaddiema fil-ġestjoni tas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol - rapport ġenerali, rapporti tal-pajjiż, rapport ta' sinteżi (2017))
 • Joint analysis of ESENER-2, the LFS 2013 ad-hoc module on accidents at work and other work-related health problems and the 6th European Working Conditions Survey — overview report, summary report (2017) (Analiżi konġunta tal-ESENER-2, il-moduli ad hoc tal-Istħarriġ dwar il-Forza tax-Xogħol (LFS) 2013 dwar aċċidenti fuq il-post tax-xogħol u problemi oħra ta' saħħa relatati max-xogħol u s-6 Stħarriġ Ewropew dwar il-Kundizzjonijiet tax-Xogħol - rapport ġenerali, rapport ta' sinteżi (2017))
 • Psychosocial risk management — overview report, summary report (2018) (Ġestjoni ta' riskju psikosoċjali - rapport ġenerali, rapport ta' sinteżi (2018))
 • OSH management — overview report, summary report (2018) (Ġestjoni tas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol - rapport ġenerali, rapport ta' sinteżi (2018))
 • A technical assessment of the expansion of the survey universe — overview report (2018) (Valutazzjoni teknika tal-espansjoni tal-univers ta' stħarriġ - rapport ġenerali (2018))
 • An evaluation of ESENER-2 and its follow-up projects — overview report (2018) (Evalwazzjoni tal-ESENER-2 u l-proġetti ta' segwitu tiegħu - rapport ġenerali (2018)).

Is-sett tad-data ta’ ESENER 2014 jista’ jiġi aċċessat permezz tal-UK Data Archive (UKDA) of the University of Essex (Arkivju tad-Data tar-Renju Unit (UKDA) tal-Università ta’ Essex u GESIS.

ESENER-1 (2009)

L-ewwel ESENER, li twettaq fl -2009, involva kważi 36,000 intervisti ma' maniġers u r-rappreżentanti tal-OSH. L-Istati Membri tal-UE kollha kienu koperti, bħalma kienu t-Turkija, in-Norveġja u l-Isvizzera-31 pajjiż b'kollox. L-intervistati ħadmu fl-organizzazzjonijiet tas-settur privat u pubbliku b'10 impjegati jew aktar.

Id-Daxxbord Interattivtal-Istħarriġ jippermettilek tara u tikkondividi d-data tal-ESENER.

Iċċekkja s-sejbiet ewlenin:

 • Stħarriġ Ewropew ta' Intrapriżi dwar Riskji Ġodda u Emerġenti (ESENER) - Ġestjoni tas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-post tax-xogħol (2010): Ħarsa ġenerali rapport bl-Ingliż uSommarju f'24 lingwa

Tista' wkoll tniżżel ir-riżultati tal-analiżi sekondarja:

Stħarriġ u statistika oħra dwar l-OSH:


Is-sett tad-data ta’ ESENER 2009 jista’ jiġi aċċessat permezz tal-UK Data Archive (UKDA) of the University of Essex (Arkivju tad-Data tar-Renju Unit (UKDA) tal-Università ta’ Essex u GESIS.