Kampanji dwar il-Postijiet tax-Xogħol li jġibu ’l quddiem is-Saħħa

Il-Kampanji dwar il-Postijiet tax-Xogħol li jġibu ’l quddiem is-Saħħa huma l-attività ewlenija tagħna għas-sensibilizzazzjoni. Huma l-mod ewlieni kif inwasslu l-messaġġ tagħna fuq il-postijiet tax-xogħol fl-Ewropa kollha.

The Healthy Workplaces Campaigns' message is — Safety and health at work is everyone's concern. It's good for you. It's good for business. We help you to promote it by making practical guides and tools freely available. Each campaign also features the Good Practice Awards and the Healthy Workplaces Film Award.

The campaigns are now the largest of their kind in the world. Why not join us and use our online OSH Campaign Toolkit to run your own campaign?

The Healthy Workplaces Campaigns have been running since 2000, formerly under the title ‘European Weeks for Safety and Health at Work’.

Find out more about the campaigns below.

2023 - 2025: Xogħol sigur u li jġib ’il quddiem is-saħħa fl-era diġitali

Il-kampanja Postijiet tax-xogħol li jġibu ’l quddiem is-saħħa 2023-25 tqajjem sensibilizzazzjoni dwar l-impatt ta’ teknoloġiji diġitali ġodda fuq ix-xogħol u fuq il-postijiet tax-xogħol u l-isfidi u l-opportunitajiet relatati mas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol (OSH) assoċjati. Hija tipprovdi wkoll pjattaforma għall-iskambju ta’ soluzzjonijiet ta prattika tajba.

F’konformità mal-approċċ “viżjoni żero” fir-rigward tal-imwiet relatati max-xogħol tal-Qafas Strateġiku tal-UE għas-Saħħa u s-Sikurezza fuq il-Post tax-Xogħol 2021-2027 kif ukoll l-objettivi tal-Istrateġija Diġitali Ewropea, il-kampanja tfittex li tpoġġi l-OSH fi ħdan dibattitu usa’ ta’ politika tal-UE kif ukoll tikkunsidra d-dimensjoni tal-ġeneru u l-ħtiġijiet ta’ gruppi speċifiċi ta’ ħaddiema li jinsabu f’riskju ogħla.

Ħames oqsma prijoritarji jagħtu struttura għall-kampanja:

  • Xogħol fuq pjattaformi diġitali
  • Robotika avvanzata u intelliġenza artifiċjali
  • Xogħol mill-bogħod
  • Sistemi diġitali intelliġenti
  • Ġestjoni ta’ ħaddiema permezz ta’ intelliġenza artifiċjali

Il-kampanja hija prinċipalment ibbażata fuq is-sejbiet u r-riżorsi tal-Ħarsa Ġenerali tal-OSH dwar id-Diġitilizzazzjoni 2020-2023, iżda tinkludi wkoll ir-riċerka tal-EU-OSHA f’oqsma oħra, bħall-Istudji dwar il-prospettiva u l-Ħarsa ġenerali tal-OSH lejn l-Appoġġ għall-Konformità.

2020 - 2022: Healthy Workplaces Lighten the Load

Il-kampanja tal-2020-22 tiffoka fuq il-prevenzjoni ta’ disturbi muskoluskeletali relatati max-xogħol (MSDs). 

L-MSDs ikomplu jkunu wieħed mit-tipi l-aktar prevalenti ta’ problemi tas-saħħa relatati max-xogħol fl-Ewropa.

Ir-riskji relatati mal-qagħda, l-esponiment għal movimenti ripetittivi jew għal pożizzjonijiet ta’ għeja jew ta’ uġigħ, il-ġarr jew it-tqandil ta’ tagħbijiet tqal — dawn il-fatturi kollha ta’ riskju komuni ħafna fuq il-post tax-xogħol jistgħu jikkawżaw l-MSDs. Meta jitqies kemm huma mifruxa sew l-MSDs relatati max-xogħol, jidher ċar li jeħtieġ isir aktar biex titqajjem sensibilizzazzjoni dwar kif dawn jistgħu jiġu evitati.

Il-kampanja tħares lejn il-kawżi ta’ din il-problema persistenti b’mod komprensiv. Din għandha l-għan li tqassam informazzjoni ta’ kwalità għolja dwar is-suġġett, tħeġġeġ approċċ integrat għall-ġestjoni tal-problema, u toffri għodod u soluzzjonijiet prattiċi li jistgħu jgħinu fil-livell tal-post tax-xogħol. 

Sir af aktar dwar id-disturbi muskoloskeletali relatati max-xogħol

2018 – 2019: Postijiet tax-Xogħol li Jġibu ’l Quddiem is-Saħħa Jimmaniġġjaw is-Sustanzi Perikolużi

L-esponiment għal sustanzi perikolużi huwa ħafna aktar komuni fil-postijiet tax-xogħol tal-Ewropa milli ħafna nies jimmaġinaw u għandu jsir aktar biex il-ħaddiema jiġu protetti minn tali perikli. L-għan tal-kampanja tal-2018-19 Postijiet tax-Xogħol li Jġibu ’l Quddiem is-Saħħa Jimmaniġġjaw is-Sustanzi Perikolużi kien li tqajjem sensibilizzazzjoni dwar sustanzi perikolużi fuq il-post tax-xogħol u r-riskji li jippreżentaw, u li toħloq kultura ta’ prevenzjoni billi tqassam materjali tal-kampanja u twettaq attivitajiet promozzjonali u ta’ involviment. Din iġġenerat bażi ta’ għarfien dwar kif għandhom jiġu ġestiti b’mod effettiv is-sustanzi perikolużi, inkluża informazzjoni dwar il-qafas legali u ta’ politika eżistenti, soluzzjonijiet ta’ prattika tajba, għodod u strumenti, u ideat għal azzjonijiet ta’ komunikazzjoni u ta’ sensibilizzazzjoni ta’ suċċess.

Punti ewlenin speċifiċi tal-kampanja ġew attribwiti lil gruppi vulnerabbli, is-sostituzzjoni u l-karċinoġeni u l-kanċer relatat max-xogħol, li jirrappreżentaw l-ogħla proporzjon ta’ mard okkupazzjonali fatali fl-UE. Bħala wieħed mil-legati tal-kampanja, l-EU-OSHA tibqa’ tkun sieħba attiva tal-Pjan Direzzjonali dwar il-karċinoġeni, skema Ewropea ta’ azzjoni biex jitnaqqas tali esponiment.

Sir af aktar dwar il-ġestjoni sikura ta’ sustanzi perikolużi fuq il-post tax-xogħol

2016 - 2017: Postijiet tax-Xogħol li Jieħdu Ħsieb is-Saħħa f’Kull Età

Il-kampanja Postijiet tax-Xogħol li Jieħdu Ħsieb is-Saħħa f’Kull Età ppromwoviet l-importanza tax-xogħol sostenibbli — jiġifieri, kundizzjonijiet tax-xogħol siguri u li jieħdu ħsieb is-saħħa mill-bidu sat-tmiem tal-ħajja ta’ persuna. Peress li l-forza tax-xogħol tal-Ewropa qed tixjieħ u l-etajiet tal-irtirar qed jiżdiedu, qed isir dejjem iktar importanti li l-kundizzjonijiet tax-xogħol ikunu sikuri, li jieħdu ħsieb is-saħħa u ġusti. Dan se jippermetti li n-nies jaħdmu għal perjodu itwal ta’ żmien u jirtiraw f’saħħa tajba.
Il-kampanja enfasizzat modi biex jiġu ġestiti l-OSH fil-kuntest ta’ forza tax-xogħol li qed tixjieħ u ħeġġet l-iskambju ta’ informazzjoni u prattiki tajba. It-tibdil demografiku jaffettwa l-biċċa l-kbira tal-postijiet tax-xogħol fl-Ewropa. Madankollu, bl-introduzzjoni ta’ miżuri biex ikun żgurat li x-xogħol ikun sostenibbli, l-intrapriżi u l-organizzazzjonijiet jistgħu jimminimizzaw l-effetti negattivi u jżidu l-produttività, b’hekk ix-xogħol isir aktar sikur u li jġib aktar ’il quddiem is-saħħa għal kulħadd. 

 Sir af aktar dwar it-tixjiħ u s-sigurtà u s-saħħa okkupazzjonali

2014 - 2015: Inqas Stress għal Aktar Saħħa fuq ix-Xogħol

 Ambjent tax-xogħol psikosoċjali ta’ kwalità baxxa jista’ jkollu effetti negattivi sinifikanti fuq is-saħħa tal-ħaddiema.

Ir-riskji psikosoċjali jseħħu f’kull post tax-xogħol, iżda anke b’riżorsi limitati biss, dawn jistgħu jiġu vvalutati u ġestiti b’suċċess. Din il-kampanja pprovdiet appoġġ u gwida għall-ħaddiema u l-impjegaturi biex jiġġestixxu l-istress relatat max-xogħol u r-riskji psikosoċjali, u ppromwoviet l-użu ta’ għodod prattiċi u faċli għall-utent biex dan jiġi ffaċilitat.

 Sir af aktar dwar ir-riskji psikosoċjali u l-istress fuq il-post tax-xogħol

2012 - 2013: Naħdmu flimkien għall-prevenzjoni tar-riskju

Il-kampanja tal-Aġenzija għall-2012-2013 iffokat fuq il-prevenzjoni tar-riskju. F’termini sempliċi, il-prevenzjoni hija dwar il-ġestjoni tar-riskji relatati max-xogħol bl-għan aħħari li jitnaqqas l-għadd ta’ inċidenti relatati max-xogħol u l-mard okkupazzjonali.

Ir-responsabbiltà finali għall-ġestjoni tar-riskju hija tal-impjegaturi u tal-maniġment superjuri, iżda l-isforzi tagħhom għandhom probabbiltà kbira li jfallu mingħajr il-parteċipazzjoni attiva tal-ħaddiema.

Għal dawn ir-raġunijiet, din il-kampanja poġġiet enfasi speċjali fuq l-importanza tat-tmexxija mill-maniġment superjuri u mis-sidien li jaħdmu flimkien mal-parteċipazzjoni attiva tal-ħaddiema.

Sir af aktar dwar it-tmexxija u l-parteċipazzjoni tal-ħaddiema

2010 - 2011: Manutenzjoni Sikura

Il-manutenzjoni hija attività komuni ħafna: din taffettwa kull post tax-xogħol, f’kull settur tal-industrija, u tikkonċerna lil kulħadd f’kull livell (mhux biss lill-ħaddiema li fid-deskrizzjoni tal-impjieg tagħhom ikollhom miktub “manutenzjoni”).

Din il-kampanja enfasizzat l-importanza tal-manutenzjoni sikura bħala parti ċentrali mill-prattika ta’ ħidma ta’ saħħa u sigurtà tajba.

U filwaqt li d-dettalji speċifiċi jvarjaw bejn is-setturi tal-industrija (pereżempju skont it-tipi speċifiċi ta’ makkinarji li jintużaw), din identifikat prinċipji li huma komuni għall-manutenzjoni xierqa, fil-postijiet tax-xogħol differenti kollha tal-Ewropa.

L-għanijiet tal-kampanja:

  • Tqajjem sensibilizzazzjoni dwar l-importanza tal-manutenzjoni għas-sikurezza u s-saħħa tal-ħaddiema, dwar ir-riskji assoċjati mal-manutenzjoni, u dwar il-ħtieġa li din titwettaq b’mod sikur;
  • Tqajjem sensibilizzazzjoni dwar ir-responsabbiltajiet legali u oħrajn tal-impjegaturi biex titwettaq manutenzjoni sikura, u dwar il-każ tan-negozju biex dan isir;
  • Tippromwovi approċċ sempliċi u strutturat għall-ġestjoni tal-OHS fil-manutenzjoni, abbażi ta’ valutazzjoni tar-riskju xierqa (il-“ħames regoli bażiċi”).

Naturalment, l-għan aħħari kien li jitnaqqas l-għadd ta’ persuni li qed iweġġgħu jew li qed jesperjenzaw problemi ta’ saħħa minħabba manutenzjoni inadegwata jew nuqqas ta’ manutenzjoni, issa u fil-futur.

Aktar informazzjoni:

2008 - 2009: Valutazzjoni tar-riskju

Il-valutazzjoni tar-riskju hija l-pedament tal-ġestjoni tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol.

L-għan ġenerali ta’ din il-kampanja kien li tippromwovi approċċ ta’ ġestjoni integrata għall-valutazzjoni tar-riskju, tgħin lill-organizzazzjonijiet iwettquh b’mod sistematiku, u tittieħed azzjoni fuq ir-riżultati tiegħu.

Din fittxet li tqajjem sensibilizzazzjoni dwar l-obbligi legali li l-impjegaturi għandhom iwettqu valutazzjonijiet tar-riskju, iżda anke li tiċċara l-proċess tal-valutazzjoni tar-riskju; il-valutazzjoni tar-riskju mhijiex neċessarjament ikkumplikata, burokratika jew kompitu għall-esperti biss. Din irrakkomandat approċċ sempliċi u gradwali, iżda anke wieħed fejn il-forza tax-xogħol tiġi kkonsultata u involuta.

L-għodda Onlibe tagħna ta’ Valutazzjoni tar-Riskju interattiva (OiRA) hija l-legat ta’ din il-kampanja u tista’ titqies bħala s-soluzzjoni tas-seklu 21 għall-isfida li jiġu promossi s-saħħa u s-sikurezza okkupazzjonali għall-intrapriżi mikro u żgħar. Il-proġett OiRA għandu l-potenzjal li jgħin bosta eluf ta’ kumpaniji żgħar madwar l-UE biex iwettqu valutazzjonijiet tar-riskju b’mod sempliċi u kosteffettiv.

Aktar informazzjoni:

2007 - 2008: L-Inizjattiva tal-Postijiet tax-Xogħol li jġibu ’il Quddiem is-Saħħa

L-inizjattiva tal-Postijiet tax-Xogħol li jġibu ’l Quddiem is-Saħħa kellha l-għan tipprovdi lill-impjegaturi u lill-ħaddiema f’intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju (SMEs) aċċess faċli għal informazzjoni dwar kif jagħmlu l-postijiet tax-xogħol tagħhom aktar sikuri, aktar tajbin għas-saħħa u aktar produttivi.

Din saret fi 12-il Stat Membru Ewropew: Ċipru, ir-Repubblika Ċeka, l-Estonja, l-Ungerija, il-Latvja, il-Litwanja, Malta, il-Polonja, ir-Repubblika Slovakka, is-Slovenja, il-Bulgarija u r-Rumanija kif ukoll it-Turkija u l-Kroazja.

Il-kampanja kienet immirata lejn l-SMEs bil-messaġġ: “Is-Saħħa u s-Sigurtà jikkonċernaw lil kulħadd. Tajjeb għalik. Tajjeb għan-negozji!”.

Sir af aktar dwar is-saħħa u s-sikurezza okkupazzjonali f’intrapriżi mikro u żgħar

2007: Ħaffef il-piż (Disturbi muskuloskeletali)

Id-disturbi muskoloskeletali (MSDs), li jaffettwaw il-muskoli, il-ġogi, l-għeruq, il-ligamenti u n-nervaturi tal-ġisem, huma l-akbar kawża ta’ assenza mix-xogħol prattikament fl-Istati Membri kollha tal-UE.

Din il-kampanja fittxet li tippromwovi approċċ ta’ ġestjoni integrata għal din il-problema, filwaqt li enfasizzat l-idea li l-impjegaturi, l-impjegati u l-gvern għandhom jaħdmu flimkien biex jindirizzaw l-MSDs.

Din enfasizzat il-kunċett tal-“ġestjoni tal-piż”: billi ma jitqiesx biss il-piż li qed jiġi esperjenzat, pereżempju, iżda anke l-piżijiet kollha li qed jitpoġġew fuq il-ġisem minn fatturi ambjentali, u l-pass li bih jitwettaq il-kompitu.

Din enfasizzat ukoll l-importanza li jiġu ġestiti r-ritenzjoni, ir-riabilitazzjoni u r-ritorn lejn ix-xogħol ta’ dawk li jsofru, jew li sofrew, mill-MSDs.

Sir af aktar dwar id-disturbi muskoloskeletali relatati max-xogħol

2006: Bidu sikur - Ħaddiema żgħażagħ

Din il-kampanja kienet iddedikata biex jiġi żgurat li ż-żgħażagħ ikollhom bidu sikur u b’saħħtu fil-ħajja professjonali tagħhom.

Iż-żgħażagħ huma partikolarment vulnerabbli f’ambjenti tax-xogħol, fejn spiss ma jkunx hemm provvista xierqa ta’ saħħa u sikurezza okkupazzjonali għalihom.

Madankollu, il-maġġoranza tal-inċidenti u l-problemi tas-saħħa li jaffettwaw lill-ħaddiema żgħażagħ jistgħu jiġu evitati u ż-żgħażagħ huma riċettivi għal informazzjoni dwar is-saħħa u s-sikurezza fuq il-post tax-xogħol, u se jaġixxu biex jipproteġu lilhom infushom meta jkunu jafu dwar perikli potenzjali.

Din il-kampanja kienet tinvolvi l-promozzjoni tas-sensibilizzazzjoni tar-riskji fost iż-żgħażagħ u l-impjegaturi fuq il-post tax-xogħol, kif ukoll fl-iskejjel u l-kulleġġi: li wieħed jipprova jilħaq liż-żgħażagħ minn età bikrija, biex titrawwem fihom kultura ta’ prevenzjoni tar-riskju.

Sir af aktar dwar iż-żgħażagħ u s-saħħa u s-sikurezza fuq il-post tax-xogħol

2005: Waqqaf dak l-istorbju!

Mhumiex biss il-ħaddiema f’industriji bħall-kostruzzjoni jew il-manifattura li huma f’riskju. L-istorbju jista’ jkun problema f’bosta ambjenti tax-xogħol, minn fabbriki sa azjendi agrikoli, ċentri telefoniċi sa swali tal-kunċerti.

Din il-kampanja ffukat fuq il-kwistjoni li jiġi ġestit l-istorbju fuq il-post tax-xogħol, bil-motto “L-istorbju fuq il-post tax-xogħol – jista’ jiswik aktar mis-smigħ tiegħek”.

Sir af aktar dwar il-problemi tal-istorbju minn OSHwiki

2004: Nibnu fis-sigurtà

Il-kostruzzjoni hija waħda mill-akbar industriji tal-Ewropa.

Sfortunatament, din għandha wkoll waħda mill-agħar rekords tas-saħħa u s-sikurezza okkupazzjonali, problema li tiswa lin-negozji u lill-kontribwenti biljuni ta’ Euro kull sena, minbarra t-tbatija terribbli li tikkawża lill-bnedmin.

Din il-kampanja tfasslet biex tgħin lill-partijiet interessati kollha fl-industrija jibnu ambjent tax-xogħol aktar sikur, aktar b’saħħtu u aktar produttiv.

Aktar informazzjoni: OSHwiki

2003: Sustanzi perikolużi - Immaniġġjahom b’attenzjoni

Madwar l-Ewropa, miljuni ta’ impjegati huma esposti għal sustanzi perikolużi fil-postijiet tax-xogħol tagħhom, u jekk ma jiġux ikkontrollati r-riskji assoċjati, dan jista’ jikkawża ħsara lis-saħħa tal-persuni b’ħafna modi differenti.

Il-leġiżlazzjoni Ewropea tistabbilixxi l-obbligi tal-impjegaturi biex jimmaniġġjaw tali riskji, u hemm disponibbli ammont kbir ta’ gwida għall-impjegaturi u għall-ħaddiema, iżda jeħtieġ li tittieħed azzjoni dwarhom biex tiġi protetta s-saħħa tal-ħaddiema.

Għan ewlieni ta’ din il-kampanja kien li tqajjem sensibilizzazzjoni dwar ir-riskji, u li tistimola azzjoni biex jitnaqqsu r-riskji għas-saħħa tal-użu ta’ sustanzi perikolużi.

Sir af aktar dwar il-ġestjoni sikura ta’ sustanzi perikolużi fuq il-post tax-xogħol

2002: Naħdmu biex intaffu l-istress

L-istress huwa responsabbli għal miljuni ta’ jiem ta’ xogħol mitlufa kull sena.

Għadd kbir wisq ta’ vittmi jsofru fis-silenzju u għadd kbir ta’ kumpaniji ma jirrealizzawx sa liema punt l-istress jagħmel ħsara lill-prestazzjoni tan-negozju tagħhom.

Din il-kampanja ffukat fuq il-prevenzjoni u l-ġestjoni tal-istress fuq il-post tax-xogħol.

Sir af aktar dwar ir-riskji psikosoċjali u l-istress fuq il-post tax-xogħol

2001: Is-suċċess mhuwiex inċident

Kull sena eluf ta’ nies jinqatlu f’inċidenti fuq il-post tax-xogħol madwar l-Unjoni Ewropea, u hemm miljuni ta’ inċidenti li jirriżultaw f’assenzi minn xogħol ta’ aktar minn tlett ijiem.

Il-problema hija partikolarment akuta fl-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju.

Din il-kampanja ffukat fuq il-prevenzjoni ta’ inċidenti relatati max-xogħol.

Sir af aktar dwar is-suġġett minn OSHwiki

2000: Evita d-disturbi muskoloskeletali

Id-disturbi muskoloskeletali (MSDs) huma waħda mill-aktar problemi komuni relatati max-xogħol, li jaffettwaw miljuni ta’ ħaddiema Ewropej fis-setturi kollha tal-impjiegi, bi spiża ta’ biljuni ta’ Euro għall-impjegaturi.

Madankollu, il-parti l-kbira tal-problema tista’ tiġi evitata jew imnaqqsa billi jiġu segwiti r-regolamenti eżistenti dwar is-saħħa u s-sikurezza u l-gwida dwar il-prattika tajba.

L-ewwel waħda mill-kampanji tal-EU-OSHA ffukat fuq il-ġestjoni effettiva tar-riskji tal-MSDs.

Sir af aktar dwar id-disturbi muskoloskeletali relatati max-xogħol

Share this on: