You are here

Punti fokali nazzjonali

National Focal Points

L-EU-OSHA għandha punt fokali nazzjonali f’kull Stat Membru, li d-dettalji tiegħu jistgħu jiġu aċċessati liberament.

Nominati minn kull gvern bħala r-rappreżentant uffiċjali tal-EU-OSHA f’dak il-pajjiż, il-punti fokali huma tipikament l-awtorità nazzjonali kompetenti għas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol u huma l-kontributuri primarji għall-implimentazzjoni tal-programmi ta’ ħidma tal-EU-OSHA.

X'inhi l-bażi legali għall-punti fokali nazzjonali?

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2062/94 tat-18 ta' Lulju 1994 li jistabbilixxi Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol jirrikjedi l-istabbiliment ta’ punt fokali nazzjonali li jkun l-awtorità nazzjonali kompetenti jew istituzzjoni nazzjonali indikata minnhom.

Il-punt fokali nazzjonali huwa obbligat li jqis l-opinjoni tas-sħab soċjali fil-livell nazzjonali skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali u/jew il-prattika.

Kif joperaw il-punti fokali nazzjonali?

Kull punt fokali jimmaniġġja n-netwerk tripartitiku tiegħu magħmul minn korpi tal-gvern u rappreżentanti mill-organizzazzjonijiet tal-ħaddiema u tal-impjegaturi. In-netwerk nazzjonali jirrifletti s-sitwazzjoni fl-Istat Membru u mhux stabbilit mill-EU-OSHA.

Dan in-netwerk jipprovdi kontribut għax-xogħol tal-EU-OSHA u l-mekkaniżmu li jxerred il-prodotti u l-informazzjoni lill-partijiet interessati nazzjonali. Barra minn hekk, il-punti fokali huma attivi fl-ippjanar u l-implimentazzjoni tal-kampanji tal-EU-OSHA kif ukoll fin-nomina ta’ esperti nazzjonali għall-gruppi u s-seminars tal-Aġenzija.

U dwar l-Istati li mhumiex Membri?

In-Norveġja, l-Islanda u l-Liechtenstein, bħala pajjiżi taż- EEE, għandhom ukoll punti fokali nazzjonali li jipparteċipaw bis-sħiħ fin-netwerk tal-punti fokali tal-EU-OSHA, u huma trattati bl-istess mod bħall-Istati Membri. L-Isvizzera, bħala pajjiż tal- EFTA tipparteċipa wkoll fin-netwerk tal-punti fokali tal-EU-OSHA.

L-EU-OSHA tappoġġja wkoll il-punti fokali nazzjonali fil-pajjiżi koperti mill-Istrument għall-Assistenza ta’ Qabel l-Adeżjoni (IPA), jiġifieri dik li kienet ir-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja, it-Turkija, l-Albanija, il-Bosnja-Ħerzegovina, il-Kosovo kif definit mill-UNSCR 1244/99, il-Montenegro u s-Serbja.