Punti fokali nazzjonali

Image

L-EU-OSHA għandha punt fokali nazzjonali f’kull Stat Membru, li d-dettalji tiegħu jistgħu jiġu aċċessati liberament.

Nominati minn kull gvern bħala r-rappreżentant uffiċjali tal-EU-OSHA f’dak il-pajjiż, il-punti fokali huma tipikament l-awtorità nazzjonali kompetenti għas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol u huma l-kontributuri primarji għall-implimentazzjoni tal-programmi ta’ ħidma tal-EU-OSHA.

X'inhi l-bażi legali għall-punti fokali nazzjonali?

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2062/94 tat-18 ta' Lulju 1994 li jistabbilixxi Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol jirrikjedi l-istabbiliment ta’ punt fokali nazzjonali li jkun l-awtorità nazzjonali kompetenti jew istituzzjoni nazzjonali indikata minnhom.

Il-punt fokali nazzjonali huwa obbligat li jqis l-opinjoni tas-sħab soċjali fil-livell nazzjonali skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali u/jew il-prattika.

Kif joperaw il-punti fokali nazzjonali?

Kull punt fokali jimmaniġġja n-netwerk tripartitiku tiegħu magħmul minn korpi tal-gvern u rappreżentanti mill-organizzazzjonijiet tal-ħaddiema u tal-impjegaturi. In-netwerk nazzjonali jirrifletti s-sitwazzjoni fl-Istat Membru u mhux stabbilit mill-EU-OSHA.

Dan in-netwerk jipprovdi kontribut għax-xogħol tal-EU-OSHA u l-mekkaniżmu li jxerred il-prodotti u l-informazzjoni lill-partijiet interessati nazzjonali. Barra minn hekk, il-punti fokali huma attivi fl-ippjanar u l-implimentazzjoni tal-kampanji tal-EU-OSHA kif ukoll fin-nomina ta’ esperti nazzjonali għall-gruppi u s-seminars tal-Aġenzija.

U dwar l-Istati li mhumiex Membri?

In-Norveġja, l-Iżlanda u l-Liechtenstein, bħala pajjiżi taż-ŻEE, għandhom ukoll punti fokali nazzjonali li jipparteċipaw bis-sħiħ fin-netwerk tal-punti fokali tal-EU-OSHA, u huma trattati bl-istess mod bħall-Istati Membri. L-Iżvizzera, bħala pajjiż tal-EFTA, tipparteċipa wkoll fin-netwerk tal-punti fokali tal-EU-OSHA.

L-EU-OSHA għandha wkoll punti fokali nazzjonali mir-reġjun tal-Balkani tal-Punent u mit-Turkija permezz ta’ programm iffinanzjat mill-Istrument għall-Assistenza ta’ Qabel l-Adeżjoni (IPA). Attwalment qed jipparteċipaw il-pajjiżi li ġejjin: l-Albanija, il-Bożnija-Ħerzegovina, il-Maċedonja ta’ Fuq, il-Kosovo (skont UNSCR 1244/99), il-Montenegro, is-Serbja, u t-Turkija.

L-iskop ta’ din il-kooperazzjoni huwa li dawn il-pajjiżi jitħejjew għall-parteċipazzjoni sħiħa futura fin-netwerk tal-EU-OSHA u biex isir kontribut għall-iżvilupp ta’ kultura ta’ prevenzjoni tar-riskju. L-attivitajiet appoġġati huma fil-biċċa l-kbira relatati mal-iskambju ta’ informazzjoni u li titqajjem sensibilizzazzjoni dwar l-attivitajiet tal-OSH f’konformità mal-Kampanji għal Postijiet tax-Xogħol li Jġibu ‘l Quddiem is-Saħħa.