Napo — sigurtà bi tbissima

Image
Napo — safety with a smile

Napo, bħala l-eroj tas-serje ta’ films animati, jipprovdi introduzzjonijiet divertenti, li jipprovokaw id-diskussjoni, għal suġġetti dwar is-saħħa u s-sigurtà okkupazzjonali (OSH) u l-prevenzjoni tar-riskji.

Napo huwa ħaddiem tipiku fi kwalunkwe industrija jew settur. Spiss, huwa espost għal perikli komuni u sitwazzjonijiet ta’ riskju fuq il-post tax-xogħol. Madankollu, huwa involut b’mod attiv fl-identifikazzjoni tar-riskji u biex jipprovdi soluzzjonijiet prattiċi.

Napo issa sar l-ambaxxatur ewlieni għall-Kampanji dwar il-Postijiet tax-Xogħol li jġibu ’l quddiem is-Saħħa tal-EU-OSHA u ħafna mill-films tiegħu jorbtu ma’ jew jappoġġjaw dawn il-kampanji. Huwa jidher personalment ukoll fl-avvenimenti ewlenin tal-kampanja.

Il-films ta’ Napo

Flimkien mal-kollegi tiegħu, Napo jidher f’serje ta’ films mhux marbutin ma’ lingwa, biex b’hekk nies ta’ kull sfond, kultura u età jkunu jistgħu jifhmu u jidentifikaw lilhom infushom miegħu. Il-films ikopru varjetà wiesgħa ta’ suġġetti dwar is-saħħa u s-sigurtà, pereżempju:

Films ġodda jinħarġu regolarment hekk kif jiġu identifikati s-suġġetti. Il-films huma prodotti mill-Konsorzju Napo, magħmul minn grupp żgħir ta’ organizzazzjonijiet Ewropej relatati mal-OSH u l-EU-OSHA.

Napo fuq il-post tax-xogħol

Dawn ir-riżorsi online huma mfassla sabiex jgħinu lill-organizzazzjonijiet jużaw il-films ta’ Napo mhux biss għas-sensibilizzazzjoni dwar is-suġġetti tas-saħħa u tas-sigurtà iżda wkoll sabiex jiġġeneraw diskussjonijiet fi gruppi fost il-membri tal-persunal tagħhom stess u dawk fil-ktajjen ta’ provvista tagħhom. Huma adatti wkoll sabiex jintużaw f’korsijiet ta’ taħriġ vokazzjonali.

L-ewwel sensiela, bit-titlu “Nifhmu d-Disturbi Muskoloskeletali”, tgħin lill-individwi u lill-organizzazzjonijiet jaħsbu dwar l-MSDs, bħall-uġigħ fid-dahar, disturbi relatati man-naħa ta’ fuq tad-dirgħajn u korrimenti ta’ strapazz ripetittiv, f’kull aspett tal-ħajja ta’ ħaddiem. Dan it-tip ta’ riflessjoni jista’ jgħin lill-organizzazzjonijiet jiżviluppaw soluzzjonijiet kompluti sabiex inaqqsu l-impatt tal-MSDs, u b’dan il-mod jgħinhom jipprovdu ħajja tax-xogħol sodisfatta għall-individwi, għall-familji tagħhom u għall-komunitajiet.

Napo għall-għalliema

Napo jgħin ukoll biex jiġu introdotti s-saħħa u s-sigurtà lit-tfal tal-iskejjel primarji. L-EU-OSHA, appoġġjata mill-Konsorzju Napo, żviluppat sett ta’ għodod online dwar is-saħħa u s-sigurtà okkupazzjonali għall-għalliema. Qed jiġu pprovduti pakketti ta’ studju li fihom:

  • Messaġġi ewlenin u għanijiet tat-tagħlim
  • Ideat għal attivitajiet u riżorsi online
  • Kampjun ta’ pjanijiet ta' lezzjoni ta’ 45 minuta

Wara skema pilota b’suċċess, dawn il-lezzjonijiet qed jiġu żviluppati u estiżi mal-Ewropa kollha.

Konsorzju Napo

Il-Konsorzju tal-Films ta’ NAPO feġġ mis-Sena Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa 1992/93, u l-Festivals Ewropej tal-Films organizzati mill-Kummissjoni Ewropea.

Il-Kummissjoni appoġġjat il-Festivals tal-Films għaliex emmnet li kien possibbli li tidentifika u li tadatta l-aħjar films għall-użu madwar l-Unjoni Ewropea. Dan kien diffiċli. Ħafna films saru minn kumpaniji tal-produzzjoni kummerċjali li ma kinux lesti jirrinunzjaw id-drittijiet tagħhom. Differenzi kulturali fissru li immaġnijiet, stejjer u d-“dehra u s-sensazzjoni” għamluha diffiċli li l-films jiġu adattati u ttrasferiti bejn fruntiera nazzjonali u oħra.

Wara l-Festival tal-Films fi Strasburgu fl-1995, erba’ professjonisti tal-komunikazzjoni minn Franza, il-Ġermanja, l-Iżvezja u r-Renju Unit, iltaqgħu biex jiddiskutu modi kif jista’ jkun possibbli li wieħed jikkummissjona u jipproduċi film għall-użu madwar l-Ewropa.

The Napo Consortium currently comprises eight members: AUVA (Austria), CIOP (Poland), DGUV (Germany), EU-OSHA (Bilbao, Spain), INAIL (Italy), INRS (France), SUVA (Switzerland) and TNO (Netherlands).

Il-Konsorzju ta’ Napo bħalissa huwa magħmul minn tmien membri - l-AUVA (l-Awstrija); is-CIOP (il-Polonja); id-DGUV (il-Ġermanja); l-EU-OSHA (Bilbao, Spanja); l-INAIL (l-Italja); l-INRS (Franza); is-SUVA (l-Iżvizzera); u, t-TNO (in-Netherlands).